Fokus på holdninger og adfærd i trafikken

30. maj 2020, 08.00

TRAFIKSIKKERHED Antallet af dræbte i trafikken i Danmark er fortsat alt for højt. Efter mange år med en positiv udvikling kom der et tragisk tilbageslag i 2019, hvor antallet af trafikdrab igen oversteg 200. Færdselssikkerhedskommissionen satte i 2013 det mål, at vi skulle ned under 120 trafikdræbte senest i 2020. Vi må nu erkende, at vi er uhyggeligt langt fra at nå dette mål. Vi er nødt til at betræde nye veje for at få drabstallet ned.

Overordnet set er der brug for en trafikmoralsk genoprustning, hvor vi sætter fokus på og gør op med hensynsløs, farlig, aggressiv og egoistisk adfærd i trafikken. Det gælder fra den mindre forseelse, hvor man er til gene for andre til den ekstreme hensynsløshed, der udføres af vanvidsbilister. Sidstnævnte kategori er desværre i fremmarch, og derfor lægger vi op til konsekvent politisk handling allerede i år - med indførelse af strakskonfiskation af bilen samt frihedsberøvelse.

Når det gælder forbedring af vores trafikkultur, så er der brug for at sætte ind over en bred front. Tidlig trafikoplæring af børn i hjemmet, børnehaven og skolen har stor effekt - det ved vi fra Norge. Vi skal også styrke køreuddannelsen med øget vægt på adfærd og holdninger. Og vi bør hver især tage et større ansvar for egne færdigheder som trafikanter - fx ved frivillige efteruddannelseskurser hvert femte år. En række virksomheder har allerede vist vejen for, at erhvervslivet med fordel kan påtage sig et større ansvar for trafikkulturen ved at gøre krav om hensynsfuld og sikker kørsel i arbejdskøretøjer til en fasttømret del af virksomhedens policy.

Dette kan dog ikke stå alene. Vi bør også have fokus på fartkontrol med fokus på at redde liv.

Tillid er godt. Men uden kontrol går det ikke. Derfor er det mit håb, at der i forbindelse med det kommende politiforlig genoprettes et dansk færdselspoliti - efter norsk forbillede. Herunder skal der flere motorcykelbetjente ud i felten. Det kan konkret ske ved, at de igen får lov til at operere med motorcyklen direkte fra hjemmet om morgenen frem for at møde ind i fjernt beliggende centre.

Lad os på tværs af partier samle kræfterne om et bekæmpe trafikal egoisme og få de alt for høje ulykkestal bragt ned. Det kræver vilje til at gå nye veje, så vi ved et langt sejt træk får styrket danskernes trafikkultur i retning af mere hensynsfuld og sikker adfærd. Jeg ser meget frem til arbejdet med denne opgave i regi af Færdselssikkerhedskommissionen, der inden årets udgang vil barsle med en konkret handlingsplan for perioden frem mod 2030.