Bæredygtighed og klimatilpasning

21. oktober 2021, 12.30

Foto: Jakob Stigsen Andersen.

KLIMA Bæredygtighed og klimatilpasning. Foruden sundhedsområdet er dette område et af det vigtigste at have fokus på de kommende år.

Det kræver gode og holdbare løsningsforslag, gensidig inspiration og samarbejde mellem alle involverede.

Regionalt skal vi holde »orden i eget hus« og gå ind i samarbejde om at løfte denne dagsorden.

Region Midt har lavet en »Strategi for bæredygtighed 2030«, hvor visionen er en cirkulær region med bæredygtige indkøb, genbrug, genanvendelse, vedvarende energi og minimalt forbrug. I 2050 vil man være CO2-neutrale.

Konkret handler det bl.a. om hospitalsdriften, hvor det årlige CO2-aftryk svarer til 30.400 borgeres forbrug. Og regionens hospitaler producerer årligt 7.000 ton affald, men kun 19% af det bliver genanvendt. Det kan vi gøre bedre - og skal gøre bedre.

Bæredygtighed og klimatilpasning. Foruden sundhedsområdet er dette område et af det vigtigste at have fokus på de kommende år .... Regionalt skal vi holde »orden i eget hus« og gå ind i samarbejde om at løfte denne dagsorden

Per Møller Jensen (S)

Et andet eksempel, som er værd at fremhæve, er den kollektive busdrift, som i langt højere grad skal baseres på el og biogas som energikilde. Her er det glædeligt, at en lang række busruter fra 2022 skal være eldrevne, mens andre skal være på biogas.

Så skal Region Midt som hidtil indgå i partnerskaber og samarbejder med andre regioner, kommuner, virksomheder, forsknings- og uddannelsesinstitutioner m.v. for at fremme den bæredygtige omstilling. Det gør vi bl.a. via større projekter som »Coast to Coast« (medfinansieret af EU) og »DK 2020«, som er et samarbejde mellem KL, regionerne og Realdania.

Det første projekt drejer sig bl.a. om udarbejdelse af analyser og forslag til at lave klimatilpasning. Det andet drejer sig bl.a. om målrettet at fremme grøn omstilling og reducere CO2-aftrykket.

Partnerskaber, gensidig inspiration, »skubbe på« og et langt sejt træk er vejen frem, når det drejer sig om bæredygtighed og klimaomstilling. Lad os blive inspireret af de gode initiativer i regionens kommuner (f.eks. »GreenLab Skive«, »Klimatorium Lemvig« og »Vedvarende Energi Ø Samsø«).

Og lad os også udbrede kendskab til og give ideer til, hvordan boligejere kan bidrage til grøn omstilling via energieffektiviseringer og varmekonverteringer.

Indlæser debat