Hvordan har demokratiet det i Region Midt?

16. januar 2021, 08.00

Foto: Martin Ballund

CT-SCANNING Vi kan med glæde konstatere, at demokratiet kan bringes til at fungere i Region Midt, når de, der har ladet sig vælge til at tage et ansvar, også tager dette ansvar på sig.

Tak til Region Midts Hospitalsudvalg med formand Henrik Gottlieb Hansen og næstformand Ib Bjerregaard i spidsen, der har klaret det Midtjyllands Avis, en meget stor gruppe borgere, ansatte på regionens hospitaler og tidligere ansatte har kæmpet for at videreføre nemlig godkendelsen af lavdosis CT som en behandling, Sundhedsstyrelsen kan godkende til brug på alle hospitaler.

Hvorfor denne lange opslidende kamp??

Er det en »kamp«, om det er regionsrådet og dermed forretningsudvalget eller Region Midts direktion, der skal beslutte, hvordan vi borgere skal betjenes, og en »kamp« om, hvordan de midler, vi som borgere stiller til rådighed, skal anvendes?

I et demokrati er det de folkevalgte, der har ansvaret for det, der foregår.

De ansatte, dvs. direktionen for Region Midt, kan vi som vælgere/borgere ikke afskedige, men vi kan forlange, at direktionen og dermed alle, der fungerer sammen med/under dem, viser den respekt, det kræver at være ansat i et system, hvor folkevalgte, der ikke er eksperter, har ansvaret for det, der foretages i Region Midt. Desuden må det være naturligt, at de, der har ansvaret, sikrer, at der er en tilfredsstillende dialog med alle ansatte.

Alt dette kan ikke passes ind i et regneark!