Vi har sat vigtige aftryk på »Børnene først«

15. maj 2021, 08.00

BØRNE-RETTIGHEDER Vi var mange, der var dybt bekymret over budskaberne fra Mette Frederiksen om »flere tvangsfjernelser«. Vi har forhandlet for at trække regeringen i en anden retning.

Vi - Torsten Gejl i Folketinget for Alternativet og Mira Issa Bloch, børne- og familiepolitisk ordfører for partiet, har natten mellem den 10. og 11. maj efter næsten 8 timers forhandlinger skrevet under på aftalen »Børnene først«.

Vi har gennem forhandlingerne overordnet kæmpet for, at der kom mere fokus på forebyggelse, familieperspektiv og at retorikken ikke må have et mål om at anbringe flere børn

Mira Issa Bloch (AL)

I Alternativet har vi jo hele tiden sagt, at vi ikke skal foretage flere anbringelser eller færre anbringelser - men de rette anbringelser af børn og at dette arbejde skal ske med en øget kvalitet. Vi har nu landet en aftale, som i rimelig grad afspejler den tilgang. Vi mener, at vi - hvis muligt - skal undgå anbringelse, men vi anerkender også, at for nogen børn er det det helt rigtige valg.

Vi har gennem forhandlingerne overordnet kæmpet for, at der kom mere fokus på forebyggelse, familieperspektiv og at retorikken ikke må have et mål om at anbringe flere børn. Det synes vi er lykkes.

I Alternativet er vi gået til forhandlingerne med en lang liste af konkrete tiltag. Alternativet har her sat sit aftryk i aftalen særligt med to tiltag, som vi har bragt til bordet.

Det ene er støtte til hele familien, herunder flere og bedre familieanbringelser. Det skal til en start opstartes i 6-7 kommuner for senere at blive udbredt til andre kommuner. Det unikke ved det er, at man under en familieanbringelse både kan se familien døgnet rundt samtidigt med, at man kan arbejde og udvikle relationerne. Og hvis det ikke kan bære, vil dette også vise sig. Ofte viser det sig, et sådant ophold bærer igennem. Lyt fx til erfaringerne fra Vibygård og Bethesda.

Derudover har vi fået med i aftalen, at kommunerne skal være bedre til at tilbyde forældrene en støtteperson, når barnet er anbragt samt lave forældrehandleplan. Forældrehandleplaner er unikke, fordi vi må og skal arbejde med forældrene mhp. hjemgivelse, der hvor potentialet er, mens børnene er anbragte.

Vi ser den her aftale som et godt og vigtigt skridt for bedre forhold til børnene og familien. Dog så vi gerne endnu flere penge til området og endnu mere forebyggelse. Vi så også gerne, at der allerede nu var besluttet tiltag om ret til efterværn og krav om uddannet personale på døgninstitutioner.

Vi håber, at I vil se på denne aftale som en vigtig bevægelse i, hvordan vi arbejder politisk i Alternativet. Vi har haft vigtig viden at bidrage med til forhandlingerne og vi sørger for at lytte og involvere både borgere, fagprofessionelle og forskere i udviklingen af en mere bæredygtig fremtid for det vigtigste vi har: Børnene.

Indlæser debat...