Langt om længe: Sidste etape af ny vandresti åbnet

Det godt 10 kilometer lange Båndet mellem Låsby Station og Skovby er nu helt færdig. Sidste etape følger gammelt banespor

27. juli 2020, 14.59

Sidste etape af Båndet - på et stykke af den gamle Hammelbane nord for Svaneparken - er netop blevet færdig. Her er tovholder Karen Lindemann og arkitekt Bendt Nielsen i færd med at gøre den sidste vejviser-stolpe klar. Privatfoto

GALTEN/SKOVBY De sidste stolper er sat i jorden og de sidste infotavler kommet på plads.

Dermed er adskillige års arbejde med at etablere Båndet - stien, der går fra kommunegrænse til kommunegrænse i den nordlige del af Skanderborg Kommune, nu ved vejs ende.

Båndet løber fra Låsby Station til Skovby - på visse dele ad sporet fra den gamle Hammelbane, der blev nedlagt i 1956.

Den sidste etape er lige op til sommerferien etableret nord for Svaneparken i Galten.

- Stien følger her endnu et stykke af den gamle Hammelbane, fortæller Karen Lindemann, som har været tovholder på projektet.

Lidt længere mod nordvest kan vandrerne via en ny gangbro krydse den lille Stovsto Bæk på stedet, hvor der i gamle dage lå en jernbanebro, hvis solide granitfundamenter stadig ses. Her var der i sin tid også et trinbræt.

Båndet er blevet til i et grønt partnerskab mellem Projektforum Galten-Skovby, velvillige lodsejere, kommunen og en række andre aktører.

- Rigtig mange gode kræfter har været med til, vi nu er i mål. Lodsejere har stillet jord til rådighed. Flere frivillige organisationer har givet arbejdskraft og viden. En arbejdsgruppe med deltagelse fra blandt andet Lokalarkivet i Galten og Skanderborg Museum har lavet oplæg til fortællingerne om de steder, Båndet går igennem, fortæller Karen Lindemann.

Skovbyskolen og Gyvelhøjskolen har været med til at gøre Båndet til et »skolespor« med muligheder for undervisning udendøre. Derfor er shelterne og bålhytten ved Skovbyskoven også lavet så store, at der kan være plads til en skoleklasse.

Også menighedsrådene i Galten og Skovby har været med. De har med hjælp fra frivillige stenhuggere fået lavet syv pilgrimssten, der kan ses på strækningen fra Skovbyskolen til Galten Torv.

I forbindelse med at Båndet nu er helt færdigt, er det fremstillet en folder, der fortæller om, hvad vandrerne kan opleve undervejs på den godt 10 kilometer lange tur. sinn