DET ER DIT VALG - KV21

Ældrepolitik og sundhed

15. oktober 2021, 12.18

ÆLDREPOLITIKKEN Kære Steen Vindum.

Jeg noterede mig din flotte valgannonce i Midtjyllands Avis d. 14. oktober, hvor jeg manglede nogle åbenlyse indsatser indenfor ældreområdet. Det er der måske en forklaring på, idet jeg har en klar fornemmelse af, at det er forsømt område, som ikke får den nødvendige opmærksomhed. Jeg er således vidende om, at kommunen har skilt sig af med rigtig mange sygeplejersker indenfor de sidste to år, ligesom området i det hele taget er underprioriteret med stadig færre varme hænder. Det kan du og I simpelthen ikke være bekendt! Jeg kan frygte for fremtiden, når det gælder vores ældre medborgere.

... men vores sygehuse - og dermed regionen - er vel de rigtige samarbejdspartnere, når det handler om diagnosticering og behandling?

Henrik Fjeldgaard (S)

I Region Midtjylland har vi et Sundhedskoordinationsudvalg, hvor jeg har været formand i snart 4 år. Udvalgets arbejde er bl.a. at sikre samarbejdet mellem kommuner, praktiserende læger og regionen. Jeg synes på mange områder, at det fungerer godt - også i forhold til Silkeborg Kommune. Derfor undrer det mig, når jeg på din facebookprofil kan læse din betragtning om, at vores helbred er alt for vigtig at overlade til regionen? Vi er naturligvis i den sidste ende selv ansvarlig herfor, men vores sygehuse - og dermed regionen - er vel de rigtige samarbejdspartnere, når det handler om diagnosticering og behandling?

Det er vigtigt, at vi har en ordentlig politik indenfor ældre- og sundhedsområdet. Det vil jeg bl.a. arbejde for som kandidat til KV 2021.

Indlæser debat