Lavdosis CT-skanning kunne have reddet mange liv

5. oktober 2020, 13.06

FREDBERG-SAGEN I et indlæg i MJA den 29.04.2020 vurderede tidligere formand for Kræftens Bekæmpelse, professor Frede Olsen, i dag forsker og adjungeret professor ved Aarhus Universitetshospital, at man formodentlig ville kunne øge overlevelsen ved lungekræft med hvad der svarer til 400 liv årligt, hvis lavdosis CT-scanning blev anvendt i hele landet i stedet for røntgen.

Alligevel valgte Region Midts hospitalsledelse at indstille anvendelsen af lavdosis CT-scanning og fyre Ulrich Fredberg, der er ophavsmanden til den geniale kontrolmetode, samtidig med at man forlangte, at alle læger med patienter, hvor der kunne være den mindste mistanke om kræft, skulle henvises til den store kræftpakke med fuld CT-scanning.

Hvor længe kan ansvarlige direktører og ledelse fra Sundhedsstyrelsen og Kræftens Bekæmpelse stiltiende se på, medens flere hundrede patienter dør, fordi de ikke får en tilstrækkelig sikker undersøgelse tidligt nok?

Kaj Holst-Jørgensen

Beslutningen blev truffet, selv om alle var klar over, at fuld CT-scanning med kontrastvæske er langt dyrere og mere skadelig for patienterne, og selv om man ikke kunne undgå at vide, at hospitalerne overhovedet ikke havde kapacitet til at kontrollere alle.

Resultatet er, som påvist af ledende overlæge Mahican Gielen fra Randers Sygehus, at der stadig er et meget stort antal patienter i Randers og ved flere andre hospitaler, der kun tilbydes den langt mindre sikre røntgenundersøgelse.

Med sit diktat har Hospitalsledelsen altså det direkte ansvar for, at der hvert år unødvendigt dør ca. 400 lungekræftpatienter, fordi de ikke blev undersøgt med lavdosis CT-scanning, så kræften kunne opdages i et tilstrækkeligt tidligt stadie. Hvor kynisk kan man være, fordi der er dygtige overlæger man ikke kan lide.?

Der er nu gået næsten et halvt år siden uhyrlighederne startede. Hvor længe kan ansvarlige direktører og ledelse fra Sundhedsstyrelsen og Kræftens Bekæmpelse stiltiende se på, medens flere hundrede patienter dør, fordi de ikke får en tilstrækkelig sikker undersøgelse tidligt nok?

Hvordan kan en ansvarlig sundhedsminister acceptere, at en regionsledelse udviser så forfærdelig en uansvarlighed, blot fordi der er samvittighedsfulde og dygtige overlæger som Ulrich Fredberg og Mahican Gielen, som regionsledelsen ikke kan tåle, fordi de ytrer sig om kritisable forhold?