En samlet kommunal klimaindsats efterlyses

15. januar 2020, 12.51

KLIMAET Er Silkeborg kommune gearet til at håndtere den nødvendige omdannelse af rammerne for hverdagslivet, som klimakrisen tvinger os til?

Bevares, kommunen har kun fat i en flig at vores hverdagsliv, men ikke desto mindre væsentlige dele af det, når det drejer sig om infrastruktur og sociale rammer.

Som eksempel på den kompleksitet byrådet og administrationen skal forvalte, kan den henvendelse, vi fra Bedsteforældrenes Klimaaktion i Silkeborg fremsendte til klima- og miljøudvalget tjene.

Vi ønskede at drøfte tre forhold med udvalget - af konkrete sager ønsker vi indsigt i de konkrete tiltag for Midtjyllands Lufthavn og udvalgets overvejelser vedr. styring og regulering af lufthavnens bidrag til forringelsen af klodens klimamæssige tilstand.

Vi ønskede endvidere en drøftelse af, hvilke planer Silkeborg kommune forventer realiseret til reduktion af klimabelastningen ifm. en øget trafikmængde til bebyggelserne af Silkeborg centrum på kort og mellemlangt sigt, herunder de sundhedsmæssige konsekvenser for nuværende og fremtidige beboere.

Endelig ønskede vi indsigt i kommunens overvejelser vedr. den forventede effekt af stigende vandstand i verdenshavene, der vil påvirke Silkeborg kommune negativt, når den overstiger den ene meter, der af kommunens teknikere er beregnet som den overliggende grænse for vandstandsstigninger, som Silkeborg kommunes lavestliggende arealer kan tåle, herunder Silkeborg bys centrum.

Svaret fra udvalgets formand var, at »Til de konkrete problemstillinger som du nævner kan jeg sige, at klima- og miljøudvalget ikke har arbejdet på klimaproblematikken omkring Midtjyllands lufthavn. Det har været en sag, som har været i økonomi- og erhvervsudvalget samt i byrådet, men altså ikke i klima- og miljøudvalget.

Ifht. trafikmængden er det plan- og vejudvalget, der står for at håndtere det, mens vi i klima og miljøudvalget arbejder på den grønne omstilling ved at fremme elladestandere til elbiler/cykler mv.«

Spørgsmålet om vandstandsstigninger forelå der intet svar på, så enten er det ikke en problemstilling, der indgår i kommunens overvejelser, eller også det bare ikke noget, formanden for klima- og miljøudvalget har kendskab til.

Som det ses, er de tre temaer, vi ønskede at drøfte med udvalget, splittet ud på flere udvalg. Hvem der koordinerer, eller om det sker overhovedet, er uklart for os som borgere.

Dermed synes kommunens organisation ikke at slå til, når det drejer sig om det vigtigste i klimasagen, at vi her står over for en sag af tværgående karakter.

Vi skal derfor opfordre byrådet til at nedsætte et tværgående superudvalg med borgmesteren i spidsen, der kan sikre en effektiv løsning af tidens vigtigste og vanskeligste problem.