Den positive byudvikling

11. februar 2020, 12.09

INDDRAGELSE Byudviklingen fylder rigtig meget i debatten i Silkeborg Kommune i disse år. Alle er umiddelbart for udvikling, men der er dog forskellige syn på, hvad god udvikling er. Til tider kan vi dog komme i tvivl om, hvorvidt alle reelt ønsker udvikling, eller om man mest er interesseret i sine egne interesser - uden blik for helheden.

Vi kan undre os over, at nogle er så markante i deres kritik af bestemte byggerier i kommunen. Man kan da i den grad tale om, at de kommende beboere i disse boliger får en »varm velkomst«.

For os at se, så er det helt naturligt, at nyt byggeri skyder op - nær andet nybyggeri eller ved eksisterende og ældre byggeri. Sådan har det vel altid været? Silkeborg har selvfølgelig mange smukke, gamle og bevaringsværdige bygninger, som aldrig vil blive revet ned - og så har vi også bygninger, hvor det ikke gør noget. Alt er ikke bevaringsværdigt, og skulle alt det eksisterende bestå, uden reelle forandringer, vil vi også ende med en bygningsmasse som vil være utidssvarende, og som folk ikke ville ønske at bo i. Ingen ønsker vel over tid, at Silkeborg skulle blive en mellemting mellem Den Gamle By og Hjerl Hede.

Mange er aktive i byudviklingsdebatten. Ved at være til stede på borgermøder - om fx Fredensgård - står det tydeligt for os, at det ikke er et bredt udsnit af den lokale befolkning, der møder op. Til dette kunne man vælge at konstatere, at tager man ikke selv ordet og initiativet, får man det heller ikke forærende.

Omvendt kunne man også - og dette er en central pointe - ærgre sig over, at en enorm stor del af Silkeborg Kommunes indbyggere, ikke blander sig i debatten. Vores (udokumenterede) hypotese er, at et massivt flertal blandt dem, der ikke markerer sig i debatten på hverken de skrevne eller sociale medier, er positive omkring den udvikling der foregår. Her støtter vi op om Orla Madsens udsagn i hans læserbrev fra lørdag 1. februar.

Vi har behov for, at en større del af vores indbyggere får taletid. Hvorfor vælger så mange - særligt unge familier - at flytte til vores kommune? Synes de mon, at udviklingen går for stærkt? Tja, hvis de gjorde det, havde de nok valgt et andet sted at bosætte sig.

Midtjyllands Avis har ved forskellige lejligheder påtaget sig rollen som mikrofonholder for forskellige grupperinger. Den næste lejlighed for dette, kunne være til en snak og debat om vores kommunes udvikling, hvor indgangskriteriet vil være, at man ikke må være over 39 år.

De opgjorte tal primo 2019 viste, at der i befolkningsgruppen 0-39 år var 42.850 borgere i Silkeborg Kommune, hvilket udgjorde 46 % af kommunens befolkning. Derfor er det enormt vigtigt, at vi i langt højere grad får hørt, hvad man mener i denne del af befolkningen.