De bekymrede i Bryrup

4. august 2020, 14.05

Foto: Jakob Stigsen Andersen

BIRKEBO Dialogen - eller debatten om man vil - om den gordiske knude i Bryrup har taget en yderst uheldig drejning. Det er lige så stille over de sidste mange måneder gået den gale vej.

Set udefra ser billedet, meget firkantet og unuanceret, således ud: Kommunen vil udvide, sammenflette og bygge et pleje/demenscenter i Bryrup. Det er yderst positivt, at man kikker på at udvikle og skabe i lokalområderne. Det er et must - slet og ret. Det er også nævnt i vores planstrategi.

For at komme dertil, skal der skabes plads. På den plads man blandt andet påtænker at bruge, bor en flok mennesker i nogle almene boliger. De skal, selvfølgelig tilbydes noget andet at bo i. Det har de været villige til at gå i dialog om. Knuden opstår, fordi kommunen ikke har formået at finde en løsning. Det er måske ikke nemt, men det kan lade sig gøre, hvis man vil. At kommunen spiller taktisk og laver en »hvis I ikke rykker teltpælene op, så er det jeres skyld« manøvre, er hovedårsagen til at den uheldige drejning er sket. Det er helt skævt, at nogle ældre og syge bliver udstillet på den måde. Måske de har udtrykt sig med en lidt hård retorik, men hey; her skal kommunen være »the bigger man« og høre budskabet.

Det er ikke fordi de slet ikke vil flytte. Deres nej, tænker jeg, bunder også i at de føler at alle forhandlingsmuligheder er udtømte og at møderækken har været uendelig lang. De ønsker vel bare et sted, hvor de bevarer det fællesskab, som danner fundament for at hjælpe hinanden både fysisk, psykisk og helt lavpraktisk. Og så vil de selvfølgelig boligmæssigt ikke gå ned i standard. Det er både ældre og syge mennesker vi har med at gøre her. De har via fællesskab og omsorg for hinanden skabt noget, som understøtter velfærden i kommunen.

Nu har lokalrådet og andre gode proaktive folk inviteret til dialog i stedet for en pegen fingre. Bolden ligger ved kommunen, som forhåbentligt viser sig som en holdspiller. Både velfærdsopgaven og dialogen er nævnt i vores vision og værdier og de skal efterleves.

Herudover er der selvfølgelig mange flere nuancer som jordbundsforhold, bevaring af Birkebo, tidligere skarpe udtalelser, alternative løsninger som at benytte kommunens grund og nedrive kommunens egne boliger og meget andet. Her skal jeg undlade at udstille min uvidenhed. Indlægget her er blot for at belyse, at kommunen har et ansvar for - i dialog og med hjælp fra borgerne - at løse udfordringerne for især vores ældre og syge og samtidig udvikle og understøtte lokalområderne.