Et flag er smukkest i modvind ...

24. november 2020, 12.32

DANNEBORG I 1940 skrev Poul Sørensen sangen: »Et flag er smukkest i modvind«, året for Danmarks besættelse. Fem år senere, i 1945, kunne Dannebrog atter hejses i et frit Danmark, efter at ideen om et Neuropa under tyske ledelse var sat på pause.

I en verden, der plages mere og mere af uro og interne spændinger, er det godt at have noget trygt at holde fast i. Noget der også er med til at binde os sammen som danskere - er Dannebrog.

»Dannebrog, der symboliserer det forpligtende og identitetsskabende fællesskab. Ingen og alle ejer Dannebrog, fordi det indrammer hele det danske fællesskab«. Klart nok, at dem der tager afstand fra brugen af Dannebrog, ikke ønsker at være en del af fællesskabet.

Byrådet vedtog den 27. maj 2020 forslag om opsættelsen af Dannebrog i byrådssalen, under byrådsmøderne. Nu skal byrådet se sagen igen, og det glæder vi os til, for Danmark, Dannebrog og De Danske Veteraner er blandt meget andet hjerteblod for Dansk Folkeparti. Vi er glade for, at byrådet er med til at arbejde i den retning.

Den ægte vare er det Dannebrog, der forhåbentlig kommer til at være i byrådssalen, og som har været landets samlende kraft siden 15. juni 1219.

Martin Frausing Poulsen, John Haarup Laursen og Kjeld Jensen, DF

En retning som Dansk Folkeparti blandt andet lagde op til med byrådets vedtagelse af, at flagdagen for Danmarks udsendte, den 5. september, skulle markeres og senest, at der skulle være en standard for flagdage i Skanderborg Kommune.

Vi er glade for at der peges på løsningen med donation til Danmarks-Samfundet, der så til gengæld opstiller en fane i byrådssalen. Danmarks-Samfundet hvis styrke blandt andet ligger i, at de altid er til stede, når der virkes for landets samlende symbol, Dannebrog.

Desværre ønsker ikke alle i byrådet at støtte op om Dannebrog. I stedet fristes man til at tro, at de hylder tanken om et Europa med planøkonomi, åbne grænser, fri indvandring og med et for dem fælles flag, til erstatning for Dannebrog. Det er således med beklagelse, vi kan se, hvordan elementer, også i Skanderborg, hylder et Europa, under ledelse af den tyske kansler Angela Merkel, der i 2015 åbnede Europas yderdøre, med ordene; »Wir schaffen das«, højere end Danmark og Dannebrog.

»Den, som ikke lærer af historien, er dømt til at gentage den«, og vi har ikke brug for »falske flag«, men for den ægte vare. Den ægte vare er det Dannebrog, der forhåbentlig kommer til at være i byrådssalen, og som har været landets samlende kraft siden 15. juni 1219.