Markant skikkelse i Kjellerup er død

Om nogen forstod Gunnar Kristensen sammen med sin familie at udvikle både landbrug og familieliv

6. juli 2020, 12.45

Gunnar Kristensen blev 84 år.

MINDEORD: På familiens vegne har Arne Kristensen skrevet følgende mindeord i forbindelse med Gunnar Kristensens død:.

En markant skikkelse i landbrugskredse på Kjellerupegnen er her ikke længere. Lørdag den 27. juni døde Gunnar Kristensen på plejehjemmet Sandgårdsparken, Kjellerup, efter adskillige års sygdom og svækkelse.

Gunnar Kristensen var landmandssøn og forblev erhvervsmæssigt i landbruget hele sit aktive arbejdsliv.

I 1970 overtog han sammen med sin kone Jenny forældrenes ejendom Geddebækholm.

Her blomstrede et aktivt familieliv op sammen med sønnerne Stig og Lars. Om nogen forstod han sammen med sin familie at udvikle både landbrug og familieliv.

Fra et traditionelt landbrug med grise- og kvæghold udviklede det sig gennem årene til også at omfatte produktionen af agerhøns for endelig at slutte som et firma med produktion af grisekød i meget stort omfang.

Dette via køb af flere naboejendomme med tilhørende jorder. En stor virksomhed, som blev drevet af forældre og børn i fællesskab gennem oprettelse af selskabet I/S Geddebækholm.

I 1993 Fik Jenny og Gunnar Kristensen håndværkerforeningens initiativpokal efter indstilling fra landbo - og husmandsforeningen i Kjellerup.

Ved siden af arbejdet i landbruget var Gunnar Kristensen sammen med sin kone meget aktiv inden for kulturelle emner som maleri, musik, folkedans og organisationsarbejde. Gunnar Kristensen var i 1998 med til at stifte Kjellerup Landbo Seniorklub.

Han dyrkede selv malerkunsten, spillede i harmonikaorkester og meget andet. Mange besøg af familie og venner prægede dagligdagen i deres fælles hjem. De var generøse værter.

I 2004 mistede Gunnar Kristensen Jenny som døde efter svær sygdom. Ligeledes oplevede han igen en stor sorg, da sønnen Lars døde i 2012, også efter svær sygdom.

Selv i modgang bevarede han sin lune og sit rolige gemyt.

Det er hårdt at miste.

Sådan er det også i dag.

Vi vil savne ham.