Leder: God valgdebat - med kortere indlæg

15. september 2021, 12.59

Foto: Jakob Stigsen Andersen

I morgen er der to måneder til byråds- og regionsrådsvalget. Og hermed går valgkampen også ind i den sidste, hektiske periode. Den har været i gang længe. Først var der kamp om spidskandidatpladserne i en del af partierne i de lokale kommuner. Herefter fulgte opstillingen af kandidatlisterne, der nu er ved at være endeligt på plads - sidste frist for at aflevere listerne er tirsdag den 28. september kl. 12.

Samtidig har byrådsdebatterne også ofte været præget af, at vi er langt inde i et valgår.

Også debatsiderne her i avisen har længe været præget af valgtider. Mange skribenter har anført, at de er byrådskandidater - enkelt også længe før de formelt var opstillet. Og antallet af indlæg er vokset markant i den seneste tid.

Så der er varmet godt op til valgkampens sidste, hektiske uger. Det glæder vi os til her på avisen, selvom det er travle og til tider stressende uger. Netop op til de lokale valg føler vi i endnu højere grad end til daglig, at vi spiller en vigtig rolle i lokalområdet. Ingen andre steder kan vælgerne følge valgkampen tættere end her i Midtjyllands Avis og på vores platforme på nettet, blandt andet vores eget, modererede debatmodul under artiklerne, hvor du er velkommen til at give dit besyv med.

For at få plads til så mange indlæg som muligt - og for at give læserne lyst til at kaste sig over mange af indlæggene - skærper vi kravene til længden på læserbrevene

Bent Nørgaard i dagens leder

Vi lover masser af valgstof, og ikke kun fra vælgermøderne, men også gennem en række temaer, som vi tager op. Vi spørger partierne, hvordan de forholder sig til emnerne. Og så ser vi da nok også lidt på, hvordan det er gået med valgløfterne fra sidste valg; det kan være tankevækkende i en tid, hvor kandidaterne kan komme til at love forbedringer på stort set samtlige områder i den kommunale verden.

Her på debatsiderne kommer der fra i morgen til at gælde lidt andre regler end til hverdag, hvad angår længden på debatindlæggene. For at få plads til så mange indlæg som muligt - og for at give læserne lyst til at kaste sig over mange af indlæggene - skærper vi kravene til længden på læserbrevene - det kan du læse nærmere om herunder.

Valgindlæggene skal indeholde politiske budskaber. Vi bringer ikke læserbreve, der udelukkende er personanbefalinger.

Til sidst en hævet pegefinger. Husk den gode tone! Debatten skal være sober og respektfuld, også i valgkampens hede. Våbnene skal være argumenter og holdninger - ikke personangreb og tilsvininger. Heldigvis er det meget sjældent, vi må afvise et indlæg.

Fortsat god valgkamp til alle.

Kortere indlæg i valgkampen

Om to måneder skal vi i stemmeboksene. Tirsdag den 16. november er der valg til regions- og byråd.

Valgkampen har allerede i nogen tid sat sit præg på debatsiderne i avisen og på nettet. Indlæg fra kandidaterne er strømmet ind i de senere uger, og af erfaring ved vi, at strømmen tager til i ugerne op til valget.

Som tilfældet har været ved de seneste mange byrådsvalg, strammer vi derfor frem til valget kravene til længden på debatindlæg.

Indlæg fra kandidater og andre indlæg i valgkampen må maksimalt være på 1800 anslag.

De 1800 anslag er inklusive mellemrum og svarer cirka til 300 ord. Vi strammer kravene for at få plads til så mange indlæg som muligt - og fordi vi ved, at der er større chance for, at kortere indlæg bliver læst i en periode med meget debatstof.

I ugerne frem til valget bringer vi som udgangspunkt maksimalt et indlæg om ugen fra de enkelte skribenter - såvel kandidater som andre skribenter.

Vi kan ikke garantere, at samtlige fremsendte indlæg kommer i avisen, men vi vægter som altid en alsidig og bred debat.

Indlæser debat...