Mindeord: Poul V. Thomsen gjorde alt for at udbrede kendskabet til Y’s Men

Poul V. Thomsen fra Kjellerup opnåede den højest mulige anerkendelse for sit utrættelige arbejde for Y’ Men’s organisationen

19. maj 2020, 09.53

Poul V. Thomsen boede i Kjellerup og levede om nogen op til Y’s Men’s bevægelsens motto »At vedkende sig den pligt, der følger enhver ret«.

MINDEORD: På regionsledelsens vegne i Y’ Men’s Club Region Danmark har regionssekretær Arne Braüner, Silkeborg, skrevet følgende mindeord:

Vi har med stor sorg modtaget meddelelsen om, at tidligere international præsident i Y’s Men International, Poul V. Thomsen, er død, 72 år gammel.

Indenfor Y’s Men’s bevægelsen findes mange ildsjæle, som vi ikke kan undvære, men enkelte har udført en usædvanlig stor indsats og arbejdet utrætteligt. En af dem var Poul V. Thomsen.

Ferier taget i brug

I Region Danmark ofrede han utroligt meget fritid i de seneste 28 år på extension for nye klubber i Centraleuropa. I mange år brugte han således mindst to ugers ferie og mange gange mere for at udbrede kendskabet til Y’s Men’s bevægelsen.

Poul V. Thomsen var medlem af Kjellerup Y’s Men’s Club og har varetaget en lang række krævende lederposter i bevægelsen gennem årene. Blandt andet distriktsguvernør, regionsleder, Europapræsident og international præsident. Poul har gennem årene om nogen levet op til bevægelsens motto »At vedkende sig den pligt, der følger enhver ret«.

Gode resultater

Y’s Men’s bevægelsen kom til Danmark fra Prag i 1947, men kort tid efter blev alle klubber lukket i de centraleuropæiske lande på grund af landenes kommunistiske styreform. Først langt efter 2. verdenskrig skete der noget igen.

Begyndelsen ligger helt tilbage til 1991, hvor Region Danmark nedsatte et extension-udvalg med det formål at bringe kendskabet til Y’s Men’s bevægelsen til de tidligere østbloklande. Arbejdet startede i Polen, og allerede kort tid efter blev arbejdet udvidet til mange andre lande. Resultatet af anstrengelserne er, at der nu er 26 klubber med 363 medlemmer i Polen, Ungarn, Slovakiet, Rumænien, Bulgarien, Moldova, Ukraine og Kosovo.

Poul V. Thomsen blev i 1991 anmodet om at stå i spidsen for udvalget. Kort efter tog han sammen med en god ven på den første extension-tur. Siden har Poul V. Thomsen kontinuerligt udvidet sin kontaktflade i de centraleuropæiske lande. Seneste rejse i 2018 var til Moldova hvor en ny klub var på vej.

Konceptet med to årlige extensionrejser af en uges varighed og deltagelse i YMCA Europas årlige generalforsamling må siges at have båret frugt - takket være Poul V. Thomsens utrættelige arbejde med at bringe kendskabet til Y’s Men’s bevægelsen til disse lande.

Utrætteligt arbejde

Trods Poul V. Thomsens mange lederjob, ikke bare i Region Danmark, men også internationalt, har det ikke påvirket hans utrættelige arbejde for at udbrede kendskabet til bevægelsen i Centraleuropa og etablere nye klubber. Kun de tre år Poul har fungeret som regionsleder, Europa-præsident og international præsident har han måttet drosle en smule ned på sine extensionaktiviteter.

På baggrund af sin store indsats for extension blev Poul V. Thomsen hædret med Harry Balantyne Award, den højeste anerkendelse der findes inde for Y’s Men’s bevægelsen. Det var ved Regionskonferencen i Silkeborg 2019, han blev tildelt denne anerkendelse.

Poul er her ikke mere, men det arbejde han brændte for og var med til at igangsætte lever videre.

Savnet efter Poul bliver stort for Bodil, de tre børn og børnebørnene.

Æret være Poul V. Thomsens minde.