Kører vi den rigtige vej i Voel?

13. november 2020, 12.45

OMFARTSVEJ Åbent brev til Silkeborg Byråd - i forbindelse med Kommuneplan 2020.

I 2013 blev »omfartsvejen« i Voel taget ud af kommuneplanen, efter stor borgermodstand fra lokalsamfundet. I den nye kommuneplan 2020 er vejen igen til debat, og det afføder naturligvis såvel bekymring som sund skepsis i lokalområdet hvor det er svært at gennemskue beslutningsgrundlaget.

I forbindelse med kommuneplanen 2020, blev der på et velbesøgt borgermøde i Voel givet input til planerne vedrørende »omfartsvejen« fra byens borgere, som Hans Okholm bar med hjem til sine byrådskolleger.

Samtidig er der indkommet mere end 70 høringssvar fra borgere i Voel omkring kommuneplanen, hvilket er mere end 10 % af de samlede høringssvar i Silkeborg kommune, som bevidner en stor lokal interesse for byens udvikling.

Voel Lokalråd er bekymrede for, om Silkeborg Byråd reelt træffer beslutninger om byens fremtidige infrastruktur på et oplyst og korrekt grundlag? Lokalrådet har i høringssvar allerede påpeget, at beregningsgrundlaget for trafiksituationen ikke er korrekt, hvilket er bekræftet af kommunen, og der bor derfor en velbegrundet bekymring for, om Voels fremtidige infrastruktur og vejføring besluttes på et korrekt og oplyst grundlag.

Infrastruktur skal med en nutidig beslutning løse fremtidige udfordringer.

Voel Lokalråd ønsker at rejse en bekymring for, om disse beslutninger træffes med blik for borgernes holdninger, på baggrund af det rigtige datagrundlag og med de rette perspektiver for natur, fremtid og byudvikling i forening.

- Så vi sikrer, at vi kører den rigtige vej i Voel!