Millioner til nye børnehavepladser

Prognose viser, at der bliver brug for markant flere børnehavepladser de kommende år

8. juni 2019, 08.00

Børnene i Funder Børnehus får snart flere legekammerater. Funder er et af de steder, hvor der er brug for flere pladser. En ny etape af børnehuset er på vej, men der bliver også brug for midlertidige pladser. Foto: Jakob Stigsen Andersen

Silkeborg Der bliver brugt et tocifret millionbeløb på nye børnehavepladser de næste to år.

Konkret er der planer om udvidelser i Virklund, Funder og i Alderslyst, men på længere sigt bliver der behov for endnu flere pladser.

Udvidelse i Virklund

Byrådet skal blandt andet tage stilling til en anlægsbevilling på 12 mio. kr. til udvidelse af to børnehuse i Virklund. Pengene skal i år og til næste år gå til at udvide Virklund Børnehave med 20 vuggestuepladser og Troldehøjen med 22-25 pladser for 0-6 årige børn. I begge tilfælde med tilbygninger til de eksisterende børnehuse.

I Funder er der også pres på børnepasningen. I foråret 2020 forventes det, at der vil være 54 børn mere med behov for pasning, end det var tilfældet i år på samme tid. Allerede nu er der omkring 100 børn i Funder Skoledistrikt, der passes i andre skoledistrikter.

Funder Børnehus åbnede i 2016 med plads til 100 børn. En udvidelse af børnehuset med 80 pladser er i gang og ventes at stå klar i foråret 2021.

Det er imidlertid for sent i forhold til den forventede vækst i børnetallet, og i naboområderne er der også problemer med at få plads til de mange Funder-børn. Derfor bliver der arbejdet på en pavillonløsning til knap 7 mio. kr. med 60 pladser til 0-6 årige. Pladser, der forventes klar til 1. oktober i år.

Stort set lige så meget kommer det til at koste at få løst behovet for flere daginstitutionspladser i Alderlyst. Her stiger antallet af børn også i øjeblikket, og børnehusene tager allerede flere børn ind, end der oprindeligt er kapacitet til. Der er planer om at flytte ungdomsklubben i området fra Børnehuset Nørrevænget. Det vil frigøre cirka 450 kvadratmeter, der kan bruges til at etablere 40 pladser til 0-6 årige og en legestue. Selve ombygningen forventes at gå i gang i efteråret, så der kan blive taget imod de første nye børn fra årsskiftet.

Flere midlertidige pladser...