Mærkværdig behandling af haltilskuddene

25. maj 2020, 13.17

23. marts 2019 indviede Ans Idræts- og Kultur Center en ny tilbygning til centret med danse-show, Jesper Grønkjær trylleshow, tale ved nuværende AIKC-formand Jens Falberg og tidligere formand Per Lejsgaard. Centerleder Axel Olesen var konferencier, og der var gratis øl, sodavand og pølser til alle.

HALLERNE Som tidligere forretningsfører i Ans IF, har det været en underlig fornemmelse, at sidde på sidelinjen, og følge politikernes mærkværdige behandling af haltilskuddene.

Specielt når man ser på de tal, der som det første, er blevet brugt som udgangspunkt for de nye beregninger, og for det andet, de tal som politikerne har regnet sig frem til.

Især når man ser på medlemstallene i de foreninger, der benytter hallerne.

Ans IF har pt. knap 1500 medlemmer. Altså en af de største idrætsforeninger i Silkeborg Kommune, hvis ikke den største.

Så falder det jo en i øjnene, når man ser på tilskuddene til henholdsvis Thorning Hallen og Arena Midt, i forhold til AIKC, at der er så markant stor forskel.

Nu har det naturligvis aldrig været meningen, at haltilskud,skulle være en krig mellem de forskellige institutioner. Men når man ser de markante forskelle, politikerne har fundet frem til, kan man ikke undgå, at blive lidt harm.

Hvis man lige ser lidt på historikken i Arena Midt, der blev bygget i 2010, og som suverænt er den hal, der får det største tilskud, så forstår man måske lidt bedre, hvorfor institutionen hiver så stort et tilskud hjem, som det jo vitterlig er.

Kort tid efter hallen stod færdig, blev det nemlig åbenbart, at man ikke havde en jordisk chance, for at holde de budgetter, der lå til grund for byggeriet. Derfor blev der, så vidt jeg husker, optaget et rimelig stort lån i 2012, med Silkeborg Kommune som sikkerhedsnet.

Et lån, som også udløste et større driftstilskud, end oprindelig beregnet. Samtidig blev det aftalt, at dette ekstra driftstilskud, skulle genforhandles i 2020. Altså på et tidspunkt, hvor man måtte forvente, at det ekstra lån var nedbragt.

En anden grund til et forholdsvis stort driftstilskud til Arena Midt er, at basistallene for de solgte foreningstimer i en lang årrække har været for høje, hvilket hallens bestyrelse også indrømmer i et interview til MJA i starten af 2016.

Hvor mange kroner det reelt handler om, svæver hen i det uvisse. Men summa summarum er der i mine øjne ingen tvivl om, politikerne har brugt helt forkerte basistal at regne ud fra.

At politikerne med Johan Brødsgaard i spidsen så stadig påstår, at det er en rimelig fordeling, de har fundet frem til, tror jeg ikke, der er ret mange ud over dem selv, der forstår.

Og jeg bliver rigtig harm, for ikke at sige meget harm, når så en Johan Brødsgaard, afslutter sit interview i MJA, med bemærkningen om, at uanset om AIKC`s bestyrelse vil skrive under på en ny aftale eller ej, så vil der stadig være en hal i Ans. Ja … naturligvis vil AIKC stadig eksistere, for i Ans lægger man sig ikke ned uden kamp.

Men en bemærkning, der er spark i maven på en halbestyrer, der har kæmpet en ulige kamp for at få tingene til at hænge sammen, 80 - 90 timer om ugen.

Set i lyset af ovenstående er der efter min mening brugt helt forkerte tal for beregningerne, og jeg skal derfor opfordre politikerne til at se på de tal, de har fundet frem til, og én gang mere overveje om de stadig mener, de er retfærdige.