Stålsat og ensporet fokusering på byggeri i Knudsøfredningen

Udgivet:26. januar 2022, 11.08

Læsetid:2 minutter

Foto: Martin Ballund

Af Mads Bjerre Nielsen Hans Sørensen, Krishna Husted Vijayarankan og Jens Erik Abildgård Thomsen. Tulstrup, Tørring og Alling

BYUDVIKLING I Midtjyllands Avis 20. januar bringes to læserbreve om byudvikling i Ry. Fokus er fortsat på at promovere boligudvikling i Knudsøfredningen på trods af den markante afvisning, der er kommet fra politisk hold, Danmarks Naturfredningsforening og fra borgere.

I indlæggene manes et velkendt billede frem om, at den igangværende debat drejer sig om at være for eller imod udvikling - at være visionær eller reaktionær.

Lad os derfor slå fast: I denne sag er vi for at bevare Knudsøfredningen uændret, som det er hensigten med fredningsafgørelsen. Vi er ikke for eller imod udvikling på et generelt plan. I visse situationer er vi som individer for udvikling, og i andre imod. For og imod skal kunne drøftes konkret - i konkrete sammenhænge, og man skal kunne tage del i debatten uden at blive stemplet som værende enten det ene eller det andet. Alle skal kunne deltage på såvel visionsplan som på konkret niveau, og det uanset hvem man er.

Alle som følger sagen fortjener åbenhed og sandfærdighed om såvel hensigter som om planer

Aktuelt vil vi gerne have lov til at komme ud over den trivielle for-og-imod udviklingssnak og i stedet fokusere på den aktuelle sag om Knudsøfredningen. Som fremført af Fælles om Ry, er det nu engang byggeri i denne, der er målet.

Alle som følger sagen fortjener åbenhed og sandfærdighed om såvel hensigter som om planer. Derfor følgende spørgsmål til Fælles om Ry, som vi på trods af adskillige forsøg fortsat mangler svar på:

- Uagtet at Knudsøfredningen er en unik landskabsfredning fortsætter I med at sælge idéen om byggeri i Knudsøfredningen ved at fremhæve de biodiversitetsmæssige forbedringer, I påstår at kunne skabe ved boligbyggeri. Hvorfor er det, I fortsætter med at vildlede borgere og politikere ved at slå på, at I kan »modernisere« og forbedre den nuværende natur i fredningen, når dens formål er et helt andet?

- Hvorfor de mange skiftende og forskellige meldinger om, hvorvidt I allerede nu har konkrete planer eller om I »blot« diskuterer visioner?

- Hvorfor ændrer Jeres tidsperspektiv sig hele tiden? I Midtjyllands Avis 8. januar fremgår: »…måske først om 20 år«!. I læserbrevet 20. januar er det nu først om 50 år.

- Hvilke organisationer, firmaer og personer har finansieret Transforms rådgiverydelser, og hvad var det præcise skriftlige opdrag?

Fælles om Ry beskriver i sine Visioner og formål, at de vil være »Byens talerør til kommunen«. De manglende svar på ovenstående spørgsmål bidrager - sammen med en række andre forhold - til, at Fælles om Ry ikke kan betragtes som et legitimt talerør for borgerne i Ry over for Skanderborg Kommune i denne sag.

De manglende svar på ovenstående spørgsmål bidrager - sammen med en række andre forhold - til, at Fælles om Ry ikke kan betragtes som et legitimt talerør for borgerne i Ry