Den sydlige linjeføring af rute 26 kan ikke forklares og dermed heller ikke forsvares

1. maj 2021, 08.00

MOTORTRAFIKVEJ Politiske beslutninger som ikke kan forklares, kan ikke forsvares. Valget af den sydlige linjeføring af rute 26 kan ikke forklares og dermed heller ikke forsvares.

I Danmark er vi kendt for at være et demokratisk samfund, med stor borgerinddragelse, stor gennemsigtighed i de politiske beslutningsprocesser og lav korruption. Men når politikerne vedtager beslutninger, som ikke kan forklares med saglige argumenter, opstår der politikerlede, historier om politiske rævekager og korruption. Der er ikke fremlagt saglige argumenter for den sydlige linjeføring, og der er derfor opstået politikerlede, historie om politiske rævekager og korruption. Det kan vi i et demokratisk retssamfund som det danske ikke være tjent med.

Men når politikerne vedtager beslutninger, som ikke kan forklares med saglige argumenter, opstår der politikerlede, historier om politiske rævekager og korruption. Der er ikke fremlagt saglige argumenter for den sydlige linjeføring, og der er derfor opstået politikerlede

Lars Gravsholt

Sagligt mener jeg, at ved valg af linjeføring skal der tages højde for den lokalbefolkning, som bliver berørt visuelt og støjmæssigt, naturen, miljøet, historiske bevaringsværdige mindesmærker og økonomi. Til at vurdere disse forhold blev der udarbejdet en VVM-undersøgelse i 2010 som konkluderer.

Citater direkte fra VVM-undersøgelsen.

• Alle linjeføringsforslag medfører landskabelige påvirkninger, men de vurderes at være mest omfattende ved etablering af linjeføring syd.

• Alle linjeføringsforslagene vil reducere antallet af stærkt støjbelastede boliger med næsten 60 %, fordi linjeføringerne forløber i åbent land på lange strækninger. Overordnet set er der små forskelle i de støjmæssige konsekvenser for de enkelte linjeføringsforslag.

• Der er dog forskel på de enkelte områders naturværdi, og det er samlet set vurderet, at linjeføring syd krydser gennem de mest sårbare naturområder. Linjeføring syd vil medføre flest nedlæggelser af vandhuller. Da linjeføring syd ligger længst fra den eksisterende rute 26 og i uforstyrret landskab, vil dette forslag have den største barriereeffekt i forhold til linjeføring nord og midt.

• Linjeføring midt og syd krydser den nordlige del af kulturarvsarealet for Borum Eshøj.

• Linjeføring nord vil for det samlede anlægsbudget koste 2.586 mio. kr. at anlægge, linjeføring midt vil koste 2.545 mio. kr. og linjeføring syd vil koste 2.625 mio. kr. Linjeføring syd er dyrest, men den er også ca. 2 km længere end de to andre forslag.

Konklusionerne taler direkte imod den sydlige linjeføring, og det er derfor en gåde, hvorfor man valgte den sydlige linjeføring i 2014.

I 2014 var der ikke økonomi til at gennemføre motorvejsprojektet, og det er en ny situation nu, og det giver mulighed for at genoverveje linjeføringerne.

Jeg håber vores nuværende politikere har så meget anstændighed, at de vil genoverveje mulighederne og så træffe en beslutning, som kan forklares ud fra saglige argumenter.

Indlæser debat...