Jysk parallelmotorvej står stærkt

Udgivet:30. januar 2020, 12.39

Læsetid:2 minutter

Af Kristian Pihl Lorentzen Ans. MF og transportordfører for Venstre

3 år siden

MOTORVEJ Mange har længe ventet spændt på resultatet af den store undersøgelse af en tiltrængt jysk parallelmotorvej, der sammen med udvidelse af E45 og en tredje Limfjordsforbindelse, skal fremtidssikre kapaciteten i Den Jyske Transportkorridor. Spændingen er nu udløst. Den sydlige strækning fra Haderslev til Give via Billund er VVM-undersøgt, og strækningen mellem Give og Sønderup via Viborg er forundersøgt. Vi har nu fået analyseret mulige linjeføringer under hensyntagen til at skåne miljøet og behørig afstand fra bysamfund. Og vi har nu et solidt grundlag for en kvalificeret debat i de kommende uger, herunder om motorvejen bør gå øst eller vest om Viborg.

Der er tale om et meget stort anlægsprojekt med 180 km ny motorvej fra syd til nord. Samlet set er der en god samfundsøkonomi i projektet på omkring 5 pct. afhængigt af valg af linjeføring. Og vi får en markant kortere og mere stabil transportkorridor ned gennem Jylland til gavn for vores virksomheder og deres medarbejdere - samt transittrafikken mellem Norge og Tyskland.

VVM-undersøgelsen i syd er baseret på en ny version af den såkaldte landstrafikmodel. Det indebærer, at den hidtidige forrentning af denne strækning er faldet en del, så den mod tidligere 5,5-7,6 pct. nu ligger på 3,7-3,9 pct. Det kan godt overraske lidt i lyset af den store trængsel på selve Vejlefjordbroen - et problem, der blot vil vokse år for år. Men det er jo ikke første gang, at teoretiske regneark overrasker i forhold til virkelighedens verden. Til gengæld er der en høj forrentning af motorvejen nord for Give, så forrentningen af det samlede projekt lander i omegnen af 5 pct. Trafikken på motorvejen forbi Viborg forventes ved åbning af blive op mod 34.000 biler i døgnet - afhængigt af valg af linjeføring.

Jeg ser nu frem til en kvalificeret og god debat om projektet i den kommende tid, så jeg bliver rustet til at træffe et valg af linjeføring. Umiddelbart ser det ud til at en løsning øst om Viborg står stærkt. Men jeg har slet ikke lagt mig fast endnu. Nu skal debatten køre ud fra devisen »må bedste vej vinde«. Sammenfattende bekræfter undersøgelsen mig i, at den jyske parallelmotorvej er et vigtigt projekt for Danmark, for hele Jylland og i særdeleshed for Midtjylland. Et projekt, der bør gennemføres etapevist med start snarest muligt. I den blå trafikaftale fra marts afsatte vi penge til den første etape i syd med anlægsstart i 2023. Det mål skal vi samle kræfterne om at fastholde, nu i en kommende bred trafikaftale, foruden den vigtige opgradering af Rute 26 mellem Viborg og Aarhus.

Hvor der er vilje, er der vej!