Midler til klima-handling

Udgivet:07. juni 2023, 09.39

Læsetid:1 minut

Af Luis da Silva Martins. Byrådsmedlem (R) Silkeborg

4 måneder siden

KLIMA Lige om lidt skal vi færdiggøre Borgernes Klimahandlingsplan. Et inspirationskatalog, en opsamling - en masse gode ideer og råd til hvad vi borgere kan og skal gøre for klimaet - nu og kontinuerligt.

Samtidig har vi fået en række anbefalinger til fagudvalgene, som vi også videregiver.

Hele indholdet er lavet sammen med borgere, lokalråd, foreninger og andre gode folk. En lang, givende og god proces. Lige netop sådan er demokratiske og inddragende processer.

Jeg ser i øvrigt gerne flere af dem - nu og kontinuerligt. Vi kan med ovenstående »sagtens bare« lave et katalog nu og sige »job well done«, men hvis vi politisk og som kommune ønsker at skabe handling, så kræver det alt andet lige midler. Midler til formidling, midler til prioritering, midler til nudging, adfærdsændring, kommunikation og handling. Klimahandling.

Dét er jo rent faktisk det essentielt nødvendige. Og det er også en del af Borgernes Klimahandlingsplan. Fordi ét er papir, tanker, kommissorier og gode intentioner. Noget andet er prioritering og handling. Og midler til netop det.

Hvis vi gerne vil skabe bevidsthed, viden, energioptimering, mere cyklisme, andre madvaner, energiklynge, omstilling, mere genbrug og cirkulært forbrug, samkørsel, klima dannelse, klimasamling, ambassadører, ændringer og handlinger samt mange af de andre gode input vi har fået i den førnævnte proces, så koster det. Længere er den ikke.

Det er et kommunalt og politisk ansvar at følge det til dørs.

Vi har som borgere selvsagt også et ansvar og et ejerskab, hvis vi skal gøre noget - det er op til hver enkelt af os, i flok, at løfte og gøre. Men hvis vi som kommune ønsker at give Borgernes Klimahandlingsplan eksistens og flyvehøjde, så kræver det midler. Klimahandlingsmidler.