Midtjyder hos dronningen

12. november 2019, 12.15

Oberstløjtnant i Hæren, Anne Christiane Castenschiold Bill, Silkeborg, var i går i afskedaudiens hos dronningen.

AUDIENS: Mandag var 103 borgere mødt op til audiens hos dronning Margrethe på Christiansborg Slot for at takke for ordener, udnævnelser og medaljer.

Heriblandt fra Midtjyllands avis’ udgivelsesområde: Uu-vejleder i Ungecentret, Skanderborg Kommune, Ivan Munch Pedersen, Silkeborg, iT-supporter i Skanderborg Kommune, Henrik Bak Jensen, Skanderborg, overlærer på Karup Skole, Janne Veller Højgaard, Karup J, og overlærer på Hyldegårdsskolen, Jørn Starcke-Jensen, Ikast, der alle takkede for fortjenstmedaljen i sølv. Oberstløjtnant i Hæren, Anne Christiane Castenschiold Bill, Silkeborg, var i afskedsaudiens.