Sund vækst i Virklund

Udgivet:09. november 2021, 13.06

Læsetid:2 minutter

Af Dorthe Jensen
Virklund. Medlem af Silkeborg Byråd for Socialdemokratiet

VÆKST-UDFORDRINGER Resenbro, Sejs-Svejbæk, Buskelund, Funder, Balle, Gødvad, på bagkant. På bagkant, når vi taler om planer for trafikafvikling og den manglende plads i daginstitutionerne til alle de nye børn, som allerede er her, eller er på vej. Borgerne har, med rette, en forventning om, at Silkeborg Kommune er på forkant med udviklingen. Der er bare planlagt og bygget meget mere end områderne er klar til. Og med dette, et øget pres på institutionerne og skolerne.

Borgerne har haft tillid til, at der var styr på udviklingsplaner og økonomien til at lade byerne vokse. Borgerne har længe været tålmodige og blot stilfærdigt opfordret til at løse trafikudfordringerne i samme takt, som boligerne skød op. Opfordringer der også kom tydeligt frem på borgermøder i efteråret 2020, og løbende i de mange høringssvar.

Næste by hvor prognosen viser kommende kapacitetsudfordringer er; Virklund.

Hjortekvarteret er næsten udbygget og udviklingen er i fuld gang i Mørksøområdet. Her er den første lokalplan godkendt, med byggeri af 24 gårdhavehuse og 72 punkthuse. Og flere lokalplaner er på vej. Trafikken er allerede en kendt udfordring ved Virklundvej, Horsensvej, og Gunilshøjvej, så den behøver vi ikke at have en prognose for, men blot konstatere, at der er kommet flere biler og cyklister på veje, som allerede er belastet. Bekymringen, særligt for de bløde trafikanter samt muligheden for hurtigere afvikling, skal være i fokus i forhold til fremtidssikrede trafikløsninger.

I Virklund har borgerne samme forventninger; nemlig at byen er klar til at imødekomme fremtidens behov. At der er plads i daginstitutionen og i skolen. At der er plads på vejene til både cyklister og biler. At det er trygt at være barn og ung. I det hele taget trygt at være borger, også i fremtiden. Så, ja tak til sund vækst i Virklund, i stedet for endnu en by, på bagkant.