Løgn eller inkompetence i Region Midt?

5. december 2019, 12.51

Foto: Martin Ballund

SYGEHUSET Over en længere periode har både embedsmænd og politikere fra såvel rød som blå blok repræsenteret ved C. Kissmeyer (V) og A. Kühnau (S) ihærdigt forsøgt at så tvivl om troværdigheden hos personalet på Silkeborg Sygehus hvad angår bl.a. de økonomiske forhold i almindelighed og følgevirkningerne af budgetforliget 2020 i særdeleshed, hvilket f.eks. kan dokumenteres i en artikel i MJA d.28.08.19 og ved udtalelser på borgermødet i Silkeborg d.28.10.19.

Nu er facitlisten udkommet (MJA d.3.12.19) Konsekvensen af budgetforliget for 2020 er for Diagnostisk Centers vedkommende besparelser på ca. 10 mio. kr. Center for Planlagt Kirurgi rammes af besparelser for ca. 8 mio. kr. For Silkeborg Sygehus i alt besparelser på ca. 18 mio. kr. med deraf følgende personalereduktioner på minimum 20 stillinger.

Fra personalets side har et beløb af denne størrelsesorden hele tiden været anført som en konsekvens af budgetforliget, hvorimod politikere og embedsmænd har benægtet dette og endog anført, at beløbet højest var 4 mio. kr. Ligeledes har der været gjort forsøg med såvel sproglige sløringer så som »budgettilpasninger«, eller skjulte overførelser til næste års budget, idet personaleopsigelserne ikke kunne nås i indeværende år. Kort sagt sproglig manipulering af den økonomiske sandhed.

Carsten Kissmeyers (V) udtalelser på borgermødet om »udvikling« og ikke »afvikling« af hospitalet klinger hult, men bidager til forståelsen af hvorfor kommunikationsfirmaet Radius igennem 11 år finder, at politikeres troværdighed ligger i bun- den og sundhedspersonalet i toppen ved måling blandt 26 professioner.

Det kan naturligvis undre, at man i et overbureaukratiseret administrationsapparat ikke er i stand til at foretage mere retvisende økonomiske konsekvensberegninger. Eller er en mulighed - naturligvis teoretisk - at man fra »the establishment« ønsker at føre patienter og vælgere bag lyset? Hvis dette ikke er tilfældet - ja så kan det jo kun være udtryk for, at regionen ikke råder over velkvalificeret personale på det ledelsesmæssige og økonomiske område.

Den tidligere minister for offentlig innovation Sophie Løhde har udtalt: »Ledere, der ikke formår at lede, skabe præstationer og engagere skal ikke vedblive at være ledere«. Fulgte man dette princip i Region Midt, så blev der trængsel ved udgangen. I den forbindelse må skandalerne med Aarhus Universitetshospital og børneafdelingen i Viborg haves i erindring.