Skam jer, politikere!

11. maj 2021, 12.50

SYGEHUSET Nu ser vi alle beviset for, hvad silkeborgenserne gentagne gange har sagt: Hospitalsledelsen i Viborg vil ikke vores sygehus i Silkeborg! Mange funktioner er på det seneste flyttet fra Silkeborg, senest håndkirurgien til Viborg og budgettet til en af de få tilbageværende intensivsenge valgte hospitalsledelsen at flytte til Hammel.

Vi har alle kunnet se, at hospitalsledelsen og administrationen ville ødelægge Silkeborg. Det kan en illusorisk tom udviklingsplan ikke ændre på

Teresa Jørgensen

Vi har mange gange bedt politikerne gribe ind, men hver gang har de lukket øjne og ører og ladet hospitalsledelsen og den regionale administration gøre præcis, som det passer dem: beskære og genere vores hospital mere og mere.

Det har virket som en sten i skoen på hospitalsledelsen, at Silkeborg gentagne gange har fået en strøm af pristildelinger og national og international opmærksom med det ene projekt efter det andet.

Hospitalsledelsen fyrede Fredberg med forskellige skiftende begrundelser, hvoraf samarbejdsproblemer var den sidste begrundelse, da de andre faldt fra hinanden. Hospitalsledelsen har tydeligvis samarbejdsproblemer med alle medarbejderne. Hospitalsledelsen flyttede også administrationen fra Silkeborg til Viborg, hvilket vi har kunnet læse i avisen resulterede i arbejdsuger på 90 timer til såvel den tidligere som nuværende centerledelse.

Trods det er gratis at flytte administrationspersonalet tilbage fra Viborg til Silkeborg, så ledelserne i Silkeborg kan få den nødvendige hjælp, nægtede hospitalsledelsen dette, skønt de vidste, at den nye ledende overlæge ville sige op. Det var tydeligvis det, de gik efter.

Læs også
Fredbergs afløser stopper
+Abonnement

Vi har alle kunnet se, at hospitalsledelsen og administrationen ville ødelægge Silkeborg. Det kan en illusorisk tom udviklingsplan ikke ændre på. Mandag kom det endelige bevis. Politikerne var advaret mange gange. De ville og evnede ikke tage stilling. De lukkede øjne og ører og nikkede til alt, uden det fik den nødvendige konsekvens for hospitalsledelsen. Skam jer!

Indlæser debat...