Regionsrådet skal ikke lade sig vildføre af embedsmændene

Udgivet:15. september 2023, 10.44

Læsetid:3 minutter

Foto: Jakob Stigsen Andersen

Af Jørgen Thyde Orla Madsen, Lars Hartvig Andersen, Henrik Fjeldgaard, Bent Dalsgaard Pedersen og Aksel Evin Olesen. Initiativgruppen til Udbygning alf Regionshospital Silkeborg

SYGEHUS Kære regionsrådsmedlemmer

I 2007 fremlagde embedsmændene syv forslag til akutsygehusstrukturen i Region Midtjylland for regionsrådet. Ikke et eneste af forslagene inddrog Regionshospital Silkeborg som akutsygehus.

Med visionære politikere og embedsmænd opstod heldigvis Center of Excellence på vort sygehus, senere omdannet til udviklingshospital med Diagnostisk Center og Center for Planlagt Kirurgi.

Dette udviklingshospital har på klog og anerkendt vis - også langt uden for regionen og landets grænser - bidraget til patientvenlige, altså hurtige udredningsforløb, tidsbesparende og økonomibesparende.

Samtidig har sygehuset på Århusbakken udviklet operationsforløb, der tidligere kostede flere indlæggelsesdage, hvor man nu opererer ambulant til selv større operationer.

Over 12-13 år har Intensivafdelingen på Regionshospital Silkeborg udviklet en højt specialiseret Nisa-afdeling med først seks specialintensivpladser, siden fem (af sparehensyn) til de dårligste neurokirurgiske patienter med store hjerneskader. Disse bliver i afdelingen hjulpet tilbage til en så normal tilværelse som muligt efter store hjerneblødninger/skader med videre. Det sker i samarbejde med Hammel Neurocenter.

Vort udviklingshospital har således gennem årene opfyldt ønsket om excellente forløb til gavn for patienterne og økonomien.

Alligevel barsler politikerne i regionsrådet med en budgetaftale efter maratonmøder, hvor det ene og det andet forslag hvirvler over bordet i en sen nattetime.

Resultatet bliver også derefter.

For Regionshospital Silkeborg bliver de umiddelbare konsekvenser:

1) Et politisk flertal vil fjerne de godt 4000 årlige akutte lægevisiterede indlæggelser på Diagnostisk Center.

2) Man vil fjerne den højt specialiserede landsdelsfunktion for de meget komplekse neurokirurgiske efterbehandlingspatienter, NISA-patienter, hvor de ca. 45 procent af denne gruppe selvfinansieres af udenregionspatienter.

3) Man vil fjerne akutlægebilen i Silkeborg med begrundelse »lavaktivitet«. Hvis man ser på statistikker for aktiviteten på akutlægebilerne er det fastslået at Silkeborgs akutlægebil er mere i aktivitet end tre af de akutlægebiler, politikerne har valgt at lade fortsætte i budgetforliget.

Det er derfor ganske uansvarligt og hensynsløst, hvis disse politikere ikke lader de over 100.000 borgere i Silkeborg Kommune fortsat have en akutlægebil.

Så spørger de samme politikere sikkert: Jamen hvordan skal vi så spare?

En løsning:

1) 27 millioner kroner kan spares på at undlade at etablere en komplet nytteløs helikopterplatform i Viborg. Den faglige begrundelse for en helikopterplatform forsvandt for år tilbage.

2) Gavlbyggeriet i Silkeborg har »hvilet« siden Århus amtsråds vedtagelse i 2007. I maj har regionrådet bevilget ca. 80 mio. til færdiggørelsen af gavlbyggeriet. Hvis man bygger i to tempi, og eksempelvis »gemmer« øverste etage til næste års budget, vil man i 2024-budgettet kunne spare 15–20 millioner.

Det vil sige de 25-40 mio. kroner som Anders Kühnau og kompagni anslår er de katastrofale konsekvenser for Silkeborg og skal spares i budgetforligets nuværende form, har man selv indhentet i Hospitalsenhed Midt, og Regionshospital Silkeborg kan fortsætte de kloge innovative udviklingsforløb. Det er da rettidig omhu!

3) Man kunne også - mere pragmatisk - hente 20 af de 40 millioner, der hældes i Regionshospital Gødstrups mosejord i budgetforliget som ekstrabevilling og gemme 20 mio. til 2025-budgettet i Gødstrup.

4) Endelig kunne man også, med et budget på en lille milliard til Regionshospital Randers’ modernisering, overføre de 25-40 mio. kr. til Silkeborg og udskyde den lille brøkdel af moderniseringen, som alligevel er flerårig.

Der er mange strenge at spille på, men embedsmænd vil garanteret imødegå disse forslag med »forskellige kasser«.

Der er al mulig grund til at tænke ud af boksen.

Den næststørste kommune i regionen har brug for sit innovative hospital.

Indlæser debat