Hjælperordning giver handicappede mulighed for at bidrage til samfundet

Udgivet:10. november 2021, 13.05

Læsetid:1 minut

Af Caspar Vestergaard. Formand for CP Danmark i Østjylland. Hellestien 5 Silkeborg

2 år siden

HJÆLPERORDNING Menne-sker med cerebral parese (spastisk lammelse) og andre handicap ønsker at bidrage til samfundet lige som alle andre. Men har man et fysisk eller kognitivt handicap, kan forudsætningerne for at kunne tage en uddannelse eller passe et arbejde være svære. Derfor er det afgørende, at de mennesker, der har brug for at få hjælp til at kunne deltage aktivt i samfundet og bidrage, også får mulighed for det.

Det kan de med Borgerstyret Personlig Assistance (BPA), der er en hjælperordning, der giver mennesker med handicap mulighed for at tilrettelægge deres egen tilværelse - og dermed for eksempel tage en uddannelse eller have et arbejde.

Men ordningen har i de senere år været presset af kommunernes økonomi, der har gjort BPA-ordningen til et yndet sparemål i mange kommuner. Der er på få år sket et fald i antallet af nytilkendte BPA-ordninger på næsten 50 procent. En katastrofe for de mennesker, der er afhængige af hjælp for at kunne leve et godt liv.

I stedet er mange blevet spist af med en udvidet hjemmehjælpsordning, der på ingen måde åbner op for et aktivt, udadgående liv, men gør personen til offer for et stramt styret tidsskema uden fleksibilitet. Derudover oplever mange at blive mistænkeliggjort og få reduceret deres hjælpertimetal.

Derfor er det vigtigt, at kommunerne bakker op om muligheden for at få en BPA, så mennesker med handicap kan leve en tilværelse på lige vilkår og bidrage til samfundet - præcis som alle andre.