Skal Silkeborg være kendt for kvantitet frem for kvalitet?

Udgivet:15. april 2019, 12.41

Læsetid:3 minutter

Af Steen Konradsen
På vegne af Skøn på Silkeborg

BYUDVIKLING Martin Søland Klausen beskæftiger sig i klummen Midtjyske Meninger i MJA torsdag med den nystiftede forening Skøn på Silkeborg - og tak for det. Det er vi fra foreningens initiativtagere glade for.

Det fremgår dog tydeligt af klummen, at hr. Klausen ikke selv var med til det møde, han så indgående beskæftiger sig med. Vi skal derfor gerne tilgive ham, at nogle af de fremførte synspunkter rammer en del forbi skiven. Men lad os, om ikke andet så til orientering for alle andre, der heller ikke deltog i mødet, ridse op, hvad formålet med foreningen er.

Formålet med foreningen er at samle og blive talerør for de mange borgere i 8600-området, der er dybt bekymrede over, at byrådet i fuldt alvor som et helt overordnet mål for kommunens udvikling - og dermed også for Silkeborg bys - har sat kvantitet frem for kvalitet. Vi skal åbenbart med vold og magt være 100.000 og nu åbenbart 105.000 borgere, og så må alle andre hensyn tilsyneladende vige.

Det havde været skønt om de overordnede mål havde været kvalitative. Grøn by, børnevenlig by, uddannelsesby eller lignende. Alt andet er dog såre fattigt.

Som et resultat af, at målet bare er vækst, skyder byggeri op overalt i et tempo og på en måde, der gør det svært, for ikke at sige nærmest komplet umuligt at finde en overordnet plan og vision for det hele. Kommuneplaner og lokalplaner viser sig igen og igen ikke at være det papir værd, de er trykt på, når driftige entreprenører har andre ideer. Men hvem bestemmer udviklingen?

Vi er bekymrede for de mange høringer, der ifølge planloven jo skal gennemføres, erfaringsvis stort set altid ender som de rene skueprocesser. Det er det overordnede indtryk, at der ofte tages mere hensyn til byggefirmaernes muligheder for at bygge og få økonomi i tingene, end der tages til de berørte borgere.

Vi er bekymrede for de mange ældre, og for Silkeborg som en ung by, karakteristiske huse, der jævnes med jorden for at blive erstattet af punkthuse og etagebyggeri, der i sig selv igen og igen strider mod såvel kommuneplaner som lokalplaner. Der tages tilsyneladende ingen historiske eller æstetiske hensyn, og dispensationer er reglen frem for undtagelsen.

Vejen til udvikling er naturligvis farbar i flere spor, og udvikling skal der til.

Vi klapper i hænderne af de fantastiske og visionære ideer, der bliver lagt frem omkring masterplanen og udviklingen af søfronten. En masse grønt og nogle visionære ideer, som det bliver spændende at følge. Men hvor er visionen og den overordnede plan ved pludselig at give tilladelse til at opføre en mastodont af et højhus på 22 etager midt i centrum? Både stik imod de overordnede kommuneplaner og stik imod byens karakter i øvrigt.

Hvis foreningen Skøn på Silkeborg bliver stærke nok, vil vi bruge det til en konstruktiv dialog med kommunen og politikerne. Vi skal ikke være smagsdommere, men vil arbejde for at undgå de alt for mange eksempler på borgere, der føler sig kørt over og står komplet magtesløse og frustrerede, mens de ser på, at byen fuldstændig mister sin identitet i bestræbelserne på, i et hæsblæsende tempo, at nå et bestemt antal indbyggere.