Venstre vil kæmpe for de private pasningsordninger

Udgivet:09. november 2021, 12.59

Læsetid:2 minutter

Af Kirstine Hannibal Byrådskandidat for Venstre i Skanderborg Kommune

BØRNEPASNING Regeringen og dens støttepartier vil stramme reglerne for private pasningstilbud, så de i højere grad følger de regler, der gælder for den kommunale dagpleje. Hvor der i dag må være 5 børn/voksen, må der fremover være 4. Det kan umiddelbart lyde som om, man dermed giver de forskellige pasningsordninger lige vilkår. Men det gør man reelt ikke! Til forskel fra de kommunalt ansatte dagplejere skal de private dække alle deres driftsomkostninger selv. Eksempelvis indkøb af inventar, legetøj, mad. Dermed er der lagt op til, at forældrebetalingen skal sættes væsentligt op. Det vil reelt betyde en afvikling af forældrenes frie valg mellem kommunale og private pasningsordninger!

Jeg har i valgkampen talt med flere private dagplejere, som vurderer, at de ikke kan fortsætte, hvis deres indtægtsgrundlag beskæres så drastisk. Samtidig vil det gøre den enkelte pasningsordning meget sårbar fagligt set, fordi der kan blive et stort aldersmæssigt spring mellem børnene. For børnenes sociale kompetencer udvikles i højere grad gennem samvær med jævnaldrende børn. Desuden vil det blive utrolig svært at holde en plads åben i nogle måneder til en lillebror eller lillesøster, medmindre de pågældende forældre vil betale for de måneder uden at få en reel pasning af barnet.

Det kommunale forældretilskud til privat børnepasning udgør i forvejen 75 % af det tilskud, der gives til det kommunale dagtilbud. Kommunen sparer altså penge, hver gang et barn sættes i en privat pasningsordning. På landsplan har der siden 2008 været et stigende antal børn i de private pasningsordninger. Det er med andre ord udtryk for, at forældrene er tilfredse med den eksisterende ordning. Forslaget vil med andre ord på sigt minimere en ordning, som både forældre, private dagplejere og kommunen har stor gavn af.

Venstre er borgernes garant for det frie valg. Fordi forskellige mennesker har forskellige behov.

Mere interessant læsning