Slip Gudenåen fri og bevar Tange Sø

14. august 2020, 11.27

TANGE Miljøministerens besøg ved Tange Sø har fremkaldt en række udmeldinger om søens fremtid: »Slip Gudenåen fri!« siger nogen og »Bevar Tange Sø!« lyder det fra andre.

I Danmarks Naturfredningforenings Viborgafdeling (DN-Viborg) har vi ikke låst os fast - vi vil gerne begge dele!

Danmarks Naturfredningsforening (DN) har på landsplan tidligere vurderet, at den bedste løsning for naturen er at lægge Gudenåen tilbage i det gamle leje fra før 1920. Der er dog også i DN forståelse for, at den natur, der gennem hundrede år har etableret sig omkring Tange Sø, har værdi. DN-Viborg bakker naturligvis vores hovedbestyrelse op, men peger samtidig på en løsning, der både sikrer Gudenåen frit løb og samtidig levner plads til Tange Sø.

EU’s vandrammedirektiv kræver fri passage gennem alle vandløb. Vi vil gerne have undersøgt, hvad det vil sige. Nogen nævner, at 80-90 % af vandet skal udenom diverse forhindringer som f.eks. Tangeværket. Søbevaringsforeningen mener, at deres forslag med omkring 5 % er tilstrækkeligt. Det kan ikke være raketvidenskab at fastslå, hvor meget vand, der reelt skal løbe frit, for at fiskene kan finde vej. Det har også været nævnt som et problem, at fiskene skal vandre gennem en sø på deres vej op gennem åen. Det er de jo alligevel nødt til, når de kommer til Silkeborgsøerne, Julsø og Gudensø med flere. Også dette problem må kunne belyses rent faktuelt. DN har derfor foreslået Miljøministeren, at hun nedsætter et hurtigtarbejdende udvalg til at klarlægge, hvilke løsninger der dels kan skabe passage for fisk og andre vanddyr, dels kan skabe et visuelt positivt indtryk og som rent faktisk kan opfylde betingelserne. Herefter kan vi slås om, hvad vi får mest fornøjelse af både her på egnen og langs Gudenåen som helhed.

Heldigvis tog miljøministeren godt imod vores forslag, så vi ser frem til at kunne drøfte sagen på et mere oplyst grundlag fremover.

DN-Viborg håber, at vi både kan slippe Gudenåen helt fri og samtidig bevare Tange Sø. Der har været planer fremme om en ny bred kanal hele vejen øst om Tange Sø. Det vil kræve et betragteligt gravearbejde, som vi gerne vil undgå. I DN-Viborg er vi blevet ret begejstret for en skitse, der foreslår, at Gudenåen får lov til at løbe gennem Tange Sø helt til Tange by og herfra får et nyt forløb vest om Tangeværket.

Men som nævnt, vil vi gerne have sagen belyst rent fagligt, før vi lægger os fast på nogen konkret løsning.