Vi har brug for revitalisering af nærdemokratiudvalget

20. november 2020, 12.01

Foto: Martin Ballund

NÆRDEMOKRATI De sidste par dage har der udspundet sig en vigtig debat om nærdemokratiet her i kommunen. Guderne skal vide, at det kan være svært at arbejde med nærdemokrati. Hvordan kan beslutninger tages tæt på borgerne, hvilke sager kan behandles lokalt osv. Det kan være frustrerende til tider.

Udvalget skal sørge for, at alle udvalg tænker nærdemokrati - det handler ikke kun om veje og trafik. Socialpolitikken, ældrepolitikken osv. har alle et lokalt perspektiv

Finn Mosegaard

Fordi noget ikke altid fungerer optimalt, betyder det ikke, at det skal skrottes. Der er rigtig gode tanker gemt i ideen, selv om den også er svær at føre ud i livet.

I Sydbyens Aktivitetsråd har vi gode erfaringer med samarbejdet med kommunen. Vi har tæt kontakt til forvaltningerne - primært teknisk forvaltning Der er sjældent langt fra henvendelse til handling. Vi har tre kontaktpersoner, som har den direkte kontakt til os, deltager i møder, og kan lede os på rette vej til kommunens mange ansatte og afdelinger. Vi får 6000 kroner om året til at drive vort lokalråd og har mulighed for at søge til specielle initiativer.

Det er vi tilfredse med. Vi ønsker ikke mere økonomi eller økonomisk ansvar. Vi udtaler os primært om ting, vi ved, der er opbakning til. Det er en balancegang til tider. Og det er netop den udtaledel, der kan revitaliseres via nærdemokratiudvalget. I en travl hverdag kan man let glemme at få hørt i lokalområderne. Det er jo os, der har lokalkendskabet og kender konflikterne lokalt. Udvalget skal sørge for, at alle udvalg tænker nærdemokrati - det handler ikke kun om veje og trafik. Socialpolitikken, ældrepolitikken osv. har alle et lokalt perspektiv, hvor de lokale erfaringer kan inddrages.

Lokalrådene efterlyser tidlig involvering. Måske også inden de første streger tegnes. Her har vi brug for et stærkt nærdemokratiudvalg til at tale vores sag.