Café På Vejen: Ansvar og tænkeboks

Udgivet:31. januar 2023, 10.56

Læsetid:3 minutter

Foto: Jakob Stigsen Andersen

Af Mads Frandsen (V) Formand for Socialudvalget i Silkeborg

2 måneder siden

CAFÉ Økonomien på socialområdet og i den forbindelse også en beslutning om, at Café på Vejen fremadrettet ikke skal have et kommunalt økonomisk tilskud til sin drift og eksistens, har naturligt affødt en del kommentarer i den sidste uges tid, både her i avisen og i min indbakke. Her har det både været efterlyst ansvar og en tur i tænkeboksen til politikerne.

Som jeg også har været citeret for, så har vi i byrådet haft en fælles opgave om at lande et budget for 2023. Det er et arbejde som alle partier og udvalg har involveret sig i.

I socialudvalget meldte vi inden sommerferien ind med, hvad vi så som mulige besparelser på vores bevilling.

Læs også
<span>Besparelser slår nu igennem:</span> Handicappede mister fristed <span>Besparelser slår nu igennem:</span> Handicappede mister fristed
Læs også:
Besparelser slår nu igennem: Handicappede mister fristed

Det endte med, at der blev vedtaget besparelser ud fra vores meldinger på i alt 1,9 mio. kr. da budgettet for 2023 blev vedtaget.

Hvad der dog også var en del af budgetaftalen, var at der foran byrådet lå en regning på 31 mio. kr., som de enkelte udvalg skulle finde en andel af.

Her vil jeg påpege, at vi socialudvalget slap billigt i forhold til den andel vi skulle finde. Her kunne vi »nøjes« med at finde 1,5 mio. kr. i vores drift.

Tirsdag 24. januar havde jeg 15 minutters telefonsnak med avisens journalist om, hvorfor vi i udvalget har valgt at spare på Café på Vejen og hvad konsekvenserne er.

Ud af en forholdsvis lang snak, er der dog meget, som ikke er nævnt her i avisen.

Jeg udtalte blandt andet, at det er uhensigtsmæssigt, at vi i byrådet vedtog et budget, som vi så efterfølgende skulle ud at finde yderligere 31 mio. for at det kunne realiseres. Den manøvre med at skulle ud at lave besparelser i slutningen af et år, efter at have vedtaget et budget, håber jeg ikke gentager sig, hvilket jeg også her rejst bekymring om over for mine kollegaer.

Læs også
<span>Leder:</span> Tag en ekstra runde i tænkeboksen om cafeen <span>Leder:</span> Tag en ekstra runde i tænkeboksen om cafeen
Læs også:
Leder: Tag en ekstra runde i tænkeboksen om cafeen

Beslutningen om at fratage Café på Vejen sit tilskud er truffet i socialudvalget 9. november 2022. Altså for mere end to måneder siden. Men først nu har det kunne finde vej til nyhedssiderne i avisen.

Forståeligt nok har det kastet nogle læserbreve af sig, nu da avisen også har valgt at dække sagen, og der har været udsagn i disse indlæg, som kræver et par bemærkninger herfra.

Det fremføres i et læserbrev, at Café på Vejen lukkes, da der skal bruges flere midler på udsatte. Dette er en usand påstand og ikke fremført nogen steder.

En anden påstand, der er bragt, er, at Cafe på Vejen skal spares væk, da det skal spare samme procentandel som alle andre i kommunen. Jeg tænker, at der her menes, at socialområdet skal spare samme andel som andre udvalgsområder i kommunen. Dette er dog heller ikke korrekt. Socialudvalget skulle bespare mindre end det halve (kr.), end hvad man her i det sene efterår fik til opgave i for eksempel ældreudvalget.

Læs også
Uværdig beslutning om Café På Vejen Uværdig beslutning om Café På Vejen
Læs også:
Uværdig beslutning om Café På Vejen

Jeg har en oplevelse af, at der både er et socialudvalg og et byråd, der er optaget af at sikre gode kår for vores socialområde. Vi kommer ikke uden om, at det også er et spørgsmål om økonomi for at løse de udfordringer, vi står med. Og situationen er faktisk den samme i nærmest samtlige danske kommuner.

De seneste to budgetaftaler - altså sidste budgetaftale i det afgående byråd og den første budgetaftale i det nuværende byråd - har samlet tilført et anseeligt beløb til socialområdet.

Jeg sætter stor pris på de indspark, der kommet til debatten i den sidste uges tid, og jeg håber, at den interesse der har været for socialområdet vil vare ved.

Vi vil fortsat skulle forholde os som politikere til en virkelighed, hvor der skal træffes valg, der kan have både positive og negative konsekvenser for kommunens borgere.

Læs også
Giv brugerne deres café tilbage Giv brugerne deres café tilbage
Læs også:
Giv brugerne deres café tilbage

Indlæser debat