Arkitekturen skal skabe velvære i ny Hammel-institution

A.P. Møller-fond støtter udvidelse på Tagdækkervej med små 10 millioner kroner

31. oktober 2019, 10.53

Den nye afdeling er projekteret i et tæt samarbejde mellem arkitekterne og medarbejderne på Tagdækkervej. Resultatet bliver et spændende byggeri skræddersyet til at skabe gode rammer for rehabilitering af hjerneskadede. Illustration: Casa Arkitekter

Af Jens-Erik Sinnbeck

sinn@mja.dk

HAMMEL Nye viden om, hvordan arkitekturen spiller ind på menneskers velvære og helbredelse, tages i brug i et større nybyggeri, som Region Midt nu sætter i gang ved Bo-, Rehabiliterings og Aktivitetstilbuddet på Tagdækkervej i Hammel.

Her opføres en ny afdeling med 10 døgnpladser til beboere med alvorlig hjerneskade. Det drejer sig om mennesker, der efter endt sygehusbehandling skal i gang med intensiv genoptræning og rehabilitering.

Og nybyggeriet skal skræddersys, så det øger beboernes lyst til at træne og gavner deres velvære,

koncentration og mentale overskud.

Projektet har fået 9,59 millioner kroner i støtte fra Den A.P. Møllerske Støttefond, der har et støtteprogram, som hedder »Socialt byggeri med målbar effekt«.

- Fagligt fyrtårn

Støtten glæder regionsrådsformand, Anders Kühnau (S).

- Vi bygger et fagligt fyrtårn. Fondsstøtten betyder, at vi kan bygge i høj kvalitet og tilbyde optimale betingelser for at hjælpe borgerne videre i livet efter en alvorlig hjerneskade. Vi forventer, at de nye

rammer vil give bedre resultater på den lange bane, siger Anders Kühnau.

Lyset varierer

Det nye hus er projekteret i et tæt samarbejde mellem Tagdækkervejs medarbejdere og arkitekterne fra Casa Arkitekter, der har tegnet byggeriet. Resultatet er et byggeri med naturlige træningsmuligheder »alle steder« både inde og ude.

Husets får blandt andet fysioterapi med udendørs træningsterrasse, lys, der følger døgnrytmen, og ekstra lyddæmpning til gavn for beboernes velvære. Også materialer og farver er valgt ud fra de hensyn.

Effekten måles

I alt 1,64 millioner kroner af de 9,59 millioner kroner fra A. P. Møller-fonden er afsat til at måle, om projektet lever op til intentionerne om bedre genoptræning og rehabilitering. Den opgave er lagt i hænderne på Defactum, der er Region Midtjyllands forsknings- og konsulenthus.

Chefkonsulent Mett Marri Lægsgaard fra Defactum skal sammen med Tagdækkervejs medarbejdere finde svar på, hvordan byggeriet påvirker det daglige arbejde med borgerne og deres mulighed for at fastholde det liv, de havde før.

- Vi skal for eksempel i det små måle, om udeterrassen og en ny træningstrappe får hjerneskadede til at træne mere. Vi vil også se, om der viser sig en effekt på de store linjer ved at flere end i dag kan flytte i egen bolig efter et afsluttet rehabiliteringsforløb, siger Mett Marri Lægsgaard.

Når nybyggeriet står færdigt, får Tagdækkervej plads til 24 faste beboere og 10 beboere på midlertidige genoptræningsophold.

Regionsrådet godkendte tilbage i februar 2017 projektforslaget for udvidelsen og bevilgede 2,3 millioner kroner til projekteringen. Senest har der været afholdt licitation på byggeriet, og spaden ventes i jorden indenfor kort tid, så den nye afdeling efter planen kan stå færdig i begyndelsen af 2021.