Rute 26: Kæmp for alt hvad du har kært ...

Udgivet:26. maj 2021, 11.55

Læsetid:2 minutter

Af Orla Nielsen. Mødalvej 15 Skjoldelev

2 år siden

Rute 26 Kæmp for alt hvad du har kært - det er helt fair, men det skal være med saglige og veldokumenterede argumenter, ikke med løse fantasier og tilfældige usaglige beskyldninger.

De ivrige skribenter på sydsiden af Lading Sø, kæmper hårdt med masser af ovennævnte floskler. Man skulle mene, at de lokale aviser snart synes, at de har fået den spalteplads de kan tilkomme.

Stop nu de dårlig dokumenterede argumenter og injurieagtige beskyldninger, og lad os få en vej
Orla Nielsen

Fakta er jo, at vejen syd om Lading Sø er fastlagt, og at alle forslag de sidste 60-70 år fra Amt-, Stats- og Vejdirektoratet har peget syd for Lading. I 1962, hvor jeg flyttede til Lading i Bækgården, kom første kort fra amtet med en forlægning langs søen, fra Bjørnkær og til Fajstrup, naboer i byen kunne fortælle, at det havde været planlagt i mange år. Samtidig var næsten hele området omkring søen fredet og det fremgik af kortet. I 1990 i projekteringsloven fremgår det, at korridoren for udbygning af rute 26, skal gå syd om Lading og korridoren (som ses på kortet), går syd for Lading og næsten til Herskind. Derefter fremlægges fra Vejdirektoratet i 1990 et forslag (midterlinjen) tværs op over markerne med bro over Fajstrup, som også vil blive en vanskelig sag grundet alle marker mellem Lading og søen er fredet.

En arbejdsgruppe, med undertegnede undersøger og fremsender til Trafikministeriet i 1991 et nyt forslag syd om Lading sø, som senere tilpasses med hensyn til kulturarven Borup Eshøj, af Moesgård Museum, samtidig føres linjen mere syd over mod skoven for kun at snitte hjørnet af fredningen og skåne Skivholme Skov.

Påstanden om, at den sydlige linje er dyrere, skyldes at den (ved motorvejsprojektet) ville blive 1,5 km længere ved tilførslen før Fårvang end den nordlige, som sluttede på et andet punkt. Det nye forslag med en motortrafikvej bliver kortere og afsluttet lige efter Svenstrup, samme punkt, her bliver nordlinjen ca. en halv km længere, der skal bygges mere bro over Bjørnkær-slugten og Fajstrup-dalen, end på sydlinjen ved Bakkevej.

Støjen bliver mindre end målt, da der køres med lavere hastighed end på en motorvej. Prisen for hele projektet er ca halveret. (fra 2,83 milliarder til 1,39 ).

Beboere der påvirkes på sydsiden er ca. 260 og 11 ejendomme, hvorimod nordlinjen vil på virke mere end 150 parcelhuse, på Møllebakken-Engbakken-Sydmarken-Nordmarken og nye udstykninger i Fajstrup, og planlagte nord for Møllebakken, med afstande fra 200 til 400 m. På sydsiden vil afstanden til Skivholme være 900 m.

Det gamle lokalsamfund Lading - Skjoldelev - Markusminde og Fajstrup mere end 1200 borgere vil blive kløvet med denne barriere af en vej.

Stop nu de dårlig dokumenterede argumenter og injurieagtige beskyldninger, og lad os få en vej.

Forkortet af redaktionen