Apropos Fredensgaard

Udgivet:27. marts 2023, 11.54

Læsetid:2 minutter

Af Vagn Larsen. Deltagerlisten Nylandsvej 79, Silkeborg

2 måneder siden

MIDTBYEN Alle, der har nået min alder, kender sikkert problemet med ting, der forsvinder i den blå luft og nogle gange ikke bliver fundet igen.

Andre gange kan man bruge meget lang tid på at finde eksempelvis mobiltelefon, pung eller fjernbetjening.

Deltagerlistens hovedkvarter, Nylandsvej 79, er nok bare notorisk et af de steder, hvor den slags sker oftere end andre. En art Bermudatrekant måske?

Silkeborg Midtby er et andet sådant sted.

Der er forsvundet et pænt millionbeløb i negativ salgssum af undergrunden under torvebelægningen.

Der forsvinder løbende et millionbeløb i kompensation til A. Enggaard for »gratis« parkering i indkøbstiden.

Planen om flytning af Tandklinikken, Sundhedscenter Silkeborg og Hjemmeplejen og Center for Erhverv og Uddannelse forsvandt nærmest sporløst 22-10-2019.

På det allersidste er nu også forsvundet et par hundrede P-pladser med offentlig adgang i Midtbyområdet. Adgangen til P-kælderen under projektet er nemlig spærret af, hvad næppe er noget, der falder i god jord hos Silkeborgs P-pladshungrende indbyggere.

Det er, trods ihærdig søgen, ikke lykkedes, at konstatere hvilket beløb Silkeborg Kommune bliver kompenseret med i den forbindelse, hvorfor undertegnede antager, at der endnu ikke er taget stilling til spørgsmålet, eller, at der ikke vil forekomme kompensation, og Silkeborg Kommune og A. Enggaard vil tie den manglende kompensation ihjel.

Meget forståeligt med den megen polemik omkring dette og hint in mente, men vel ikke en fornuftig løsningsmodel set i lyset af de udgifter, kommunen brænder for at afholde men desværre ikke har råd til.

Silkeborg Kommunes kassebeholdning er vist nok også delvist forsvundet på Søvej - i nærheden af Midtbyen.

Der foreligger en partnerskabsaftale vedr. blandt andet forskellige økonomiske forhold omkring Fredensgaard projektet, men om kompensation af nedlagte P-pladser i P-kældren med offentlig adgang er indeholdt vides ikke.

Den slags er hidtil udeladt i forbindelse med anmodning om aktindsigt.

Under alle omstændigheder håber undertegnede, at en eller anden behjertet sjæl vil hjælpe mig i min søgen efter kompensationens tilstand.

Alternativt vil jeg formode at Bermudatrekanten i Midtbyen har slået til igen.

Indlæser debat