Verdensmålene skal brydes ned til noget alle kan forholde sig til og bidrage til

Innovation Silkeborg gennemfører om kort tid medlemsundersøgelse som optakt til et Masterclass-forløb senere på året - et forløb, som Hansen & Ersbøll Agenda står for

25. februar 2020, 10.33

Lotte Hansen er cand.scient.pol. og journalist. Hun stiftede i 2010 Hansen Agenda, som 2017 blev til Hansen & Ersbøll Agenda, sammen med Charlotte Ersbøll.

De virksomheder, som tager ansvar for den klode, vi deler, bliver fremtidens vindere. Simpelthen fordi forbrugere og interessenter vil kræve det. Alle ansvarlige virksomheder vil derfor arbejde med FN’s verdensmål ind i egen forretning.

Med disse ord præsenterer Innovation Silkeborg et særligt Masterclass-forløb, som afholdes efter sommerferien.

Den lokale innovationsforenings medlemmer får her mulighed for at hente inspiration og viden hos duoen Lotte Hansen og Charlotte Ersbøll - tilsammen Hansen & Ersbøll Agenda, hvor specialet er rådgivning af virksomheder og organisationer om værdiskabelse i arbejdet med FN’s verdensmål.

Hansen & Ersbøll Agenda har igennem en årrække arbejdet som strategisk partner for UN Global Compact, verdens største initiativ af bæredygtige virksomheder.

Og Lotte Hansen og Charlotte Ersbøll arbejder blandt ud fra forudsætningen, at det særligt for mindre virksomheder kan være en stor mundfuld at forholde sig til UN Global Compacts 10 principper og de 17 verdensmål.

I mange små og mellemstore virksomheder kan tankegangen være, at det ikke er for dem, men kun noget, store virksomheder med særlige afdelinger til at integrere sociale og miljømæssige hensyn kan magte.

Den opfattelse har Hansen & Ersbøll Agenda sat sig for at ændre.

- Og hele præmissen er, at du skal skabe vækst, samtidig med at du gør det. Det gælder om at se mulighederne, samtidig med, at du ikke mister kunder. Og den største markedstrussel er i virkeligheden, hvis ikke du gør noget, fastslår Lotte Hansen.

I Hansen & Ersbøll konstaterer man, at interessen for at arbejde med verdensmålene stiger i en lodret kurve lige nu.

- Vi har gennem det seneste år tænkt meget på, hvordan vi kunne gøre en samfundsagenda i forhold til verdensmålene relevant for de mindre og mellemstore virksomheder. I det Masterclass-forløb, vi har udviklet, hiver vi verdensmålene ned i øjenhøjde og gør det meget håndgribeligt, hvordan man kan arbejde med dem og skabe værdi i forhold til sin forretning, siger Charlotte Ersbøll.

Forud for den kommende Masterclass i Silkeborg har Hansen & Ersbøll Agenda således opsamlet erfaring flere andre steder. I august 2019 afholdt man Masterclass om verdensmål med deltagelse af Kristelig Arbejdsgiverforenings medlemsvirksomheder.

Og så sent som i december sidste år tog Bygherreforeningen første spadestik i forhold til verdensmålene, da Hansen & Ersbøll Agenda delte ud af viden på en kursusdag for medlemmerne.

Nu kommer turen til Silkeborg. Begivenheden er som nævnt efter sommerferien, men inden da får medlemmerne i Innovation Silkeborg mulighed for at deltage i en medlemsundersøgelse - en såkaldt survey, der blandt andet vil danne grundlag for den kommende Masterclass.

Charlotte Ersbøll var tidligere ansat 12 år i Novo Nordisk, hvor hun blandt andet var ansvarlig for udviklingen af koncernens globale corporate brand platform med betegnelsen Changing Diabetes.