Nej til rensningsanlæg ved Svostrup

Udgivet:04. april 2022, 12.23

Læsetid:2 minutter

people with empty chat bubbles

Af Niels Bøgholm. Snebærvej Grauballe

RENSNINGSANLÆG Så er sagen om Søholt rensningsanlæg igen på dagsordenen i to udvalg, henholdsvis i klima og miljøudvalg og plan og vejudvalg.

Siden sagen var på dagsordenen for et lille års tid siden, er der udarbejdet en rapport af rådgivningsvirksomheden Niva. Et omfattende materiale med mange bilag, som bl.a. angiver økonomiske beregninger ved henholdsvis at bevare den nuværende placering på Søholt, eller udflytning til naturområdet lidt nord for Svostrup.

Rapporten fastslår, at en udflytning vil koste 135 millioner kr. ekstra, fremfor en fremtidssikret modernisering af det nuværende rensningsanlæg. Udover ekstra prisstigningerne for den almindelige husstand fremgår der af rapporten, at forbrugerprisen for en storforbruger vil stige med 108.000 kr. samt for andre større forbrugere omkring 50.000 kr. årligt.

Desuden indgår en tvivlsom samfundsøkonomisk analyse, som baseres på en statslig model, hvor man forsøger at estimere sig frem til en besparelse på 139 millioner kr. over et 75 års tidsforløb. Denne beregning hviler dog udelukkende på udvalgte formodninger/forudsætninger, og undlader vigtige kriterier, som bør indgå i estimatet. Analysen kan derfor ikke bruges som et objektivt grundlag for den udførte samfundsmæssige analyse. Det fremgår da også i bemærkningerne fra Niva, at udregningen er behæftet med en vis usikkerhed.

I øvrigt bemærkelsesværdig med en sådan analyse omkring et 75 års forløb. Det har jeg ikke tidligere oplevet i forbindelse med andre anlægsarbejder i kommunen f.eks. vejanlæg, institutionsbyggeri, eller hørt omkring den - måske - kommende nærbane. (Selvsagt er det vanskeligt at forudse pris og samfundsudvikling 75 år frem i tiden. Hvis man vender det om, og går 75 år tilbage til 1947, var der næppe mange dengang, der kunne forudse både den teknologiske, økonomiske samt tempomæssige udvikling der er sket siden.)

Man kan ikke opgøre værdien af det natur- og kulturområde som Gudenåen og trækstien udgør i penge, ligesom man ikke kan sætte en pris på Sminge Sø. Men ved at bevare naturen og området som det er, tilgodeser og bevarer man den naturmæssige og rekreative oplevelse i sin helhed.

Det er nu op til udvalgets medlemmer at beslutte, om man vil bevare det smukke naturområde, beliggende op til trækstien og Gudenåen, med Tvilum Kirke skråt overfor i baggrunden, og dermed tilgodese naturens interesser - eller bruge 135 millioner ekstra til udflytning, og ekstra afgifter, som der kun er forbrugerne - og naturen - til at betale.

Forrige gang da man udsatte behandlingen af sagen, var udvalg og byrådet sammensat anderledes. Der var i flere partier anfægtelser og skepsis, overfor udflytning til naturområdet ved Svostrup. Da problemstillingen stort set er uændret, må jeg formode at den politiske holdning er den samme. Og at de genvalgte byrådspolitikere står ved deres tidligere tilkendegivelser - afgivet inden valget - om modstand imod udflytning til Svostrup?