Sygehuset: Har den lægefaglige direktør intet fattet?

30. juni 2020, 11.48

Foto: Martin Ballund

SYGEHUSET I forbindelse med omtalen af et vellykket arrangement for at takke tidl. overlæge Ulrich Fredberg for sin indsats på Regionshospitalet Silkeborg, havde Midtjyllands Avis en artikel i avisen 26. juni 2020, hvor lægefaglig direktør Claus Brøckner Nielsen fremkommer med sin udtalelse om, at det var massivt pres fra medierne og dele af personalet, der fik en - efter ledelsens mening - skattet overlæge fra Røntgen og Skanning i Diagnostisk Center i Silkeborg til at søge om forflyttelse til Regionshospitalet i Viborg.

Jamen Gud (undskyld) har Den lægefaglige direktør da overhovedet ikke fattet en skid? (undskyld igen).

Hvem blev ansat af ledelsen til at »dolke« Ulrich Fredberg? Hvem sendte klager til ledelsen over Ulrich Fredbergs indsats for at fremme behandlingen af kræftpatienter? Vi ved i hvert fald, hvem der gjorde det - og har en lumsk mistanke om, hvem der står bag.

Jeg tror, vi er mange, der kan tænke selv, desværre er der også nogle, der tror, vi er så dumme, at de kan bilde os alting ind!

Nu er den pågældende ledende overlæge så - efter ansøgt overflyttelse - blevet ansat i en tilsvarende stilling i Viborg. Forflyttet på grund af samarbejdsvanskeligheder med medarbejdere og kolleger i Silkeborg. Man kan stille sig det spørgsmål - »Hvorfor er HAN ikke blevet fyret« - det blev Fredberg efter mange års tilfredsstillende samarbejde med såvel kolleger og de øvrige ansatte i ledelsen på afdelingen. Den nuværende forflyttede overlæge havde ikke engang været ansat et år i Silkeborg!!

Jeg har tidligere i et læserbrev anbefalet ledelsen i Viborg at søge andre jobs, inden et evt. krav om afskedigelser bliver effektueret. Det føler man ikke for i ledelsen - og det er så op til den enkelte at afgøre med sig selv. Der er på det seneste fremkommet så mange uheldige episoder, at man ikke kan se, der er gjort noget »rigtigt« i ledelsen.

I et indslag på TV 2 Østjylland forleden fremstod regionsformanden med en henvendelse til den utilfredse befolkning om, at nu måtte person-fnidderen STOPPE. Man kan undres over, at han ikke sammen med Regionsrådet tager konsekvensen og gør noget ved den dårlige ledelse, som helt åbenlyst har en hel regions mistillid. Regionsrådet kan vi ikke skifte ud - ej heller regionsrådsformanden - da rådet er folkevalgt. Det må vi så tænke over til næste år - hvis den nuværende regionsrådsformand da stiller op.

Regionshospitalet i Viborg har også problemer med ledelsen - tør ikke bruge deres ytringsfrihed og er derfor nødt til at have advokatbistand i deres råb om hjælp. Det er synd for de personer, der allerede har problemer, at de skal overtage yderligere problemer fra Regionshospitalet i Silkeborg.

Ryd nu op i den ledelse, kære regionsråd. Der er da nogle, der må påtage sig et ansvar, og ikke bare en ledelse, der skal tage vare på en folkevalgt »forsamlings« ansvar.