Den positive udvikling i statsskovenes biodiversitet

Udgivet:23. juli 2022, 10.03

Læsetid:2 minutter

Foto: Martin Ballund

Niels Juhl Bundgaard pensioneret statsskovrider, bevar de danske Skove. Brande

10 måneder siden

SKOV I onsdagens Midtjyllands Avis tog jeg til genmæle mod journalist Rasmus Viuffs lidt bedrevidende indlæg mod Kristian Pihl Lorenzen og os skovfolk fra »Bevar De Danske skove«, men pladsen tillod ikke, at komme med en begrundelse for, hvorfor vi er skeptiske over for omfanget af urørt skov og naturnationalparkerne (NNP).

Den politiske begrundelse for urørt skov og NNP’er, at biodiversiteten i de danske skove er i rivende tilbagegang, og at medicinen mod tilbagegangen er urørt skov og rewildede naturnationalparker, samt at skovdrift er i modstrid med bevaring af biodiversite. Men holder den begrundelse nu også i virkeligheden. Svaret er nej

Virkeligheden er en helt anden, og den vil jeg anskueliggøre her.

Denne begrundelse baseres på en sammenligning af Rødliste 2010 og Rødliste 2019, hvor tallene for andelen af truede arter faldt med 1,4 procent fra 18,7 til 17,3 procent, men trusselsniveauet, angivet som et rødlisteindeks, blev angivet at være steget med 0,9 procent. Altså sammenlagt stort set status quo og ikke alarmerende. Men tallene undrede os alligevel, fordi der er lavet ganske mange biodiversitetsfremmende tiltag i driften af statens skove i de sidste 30 år. Hvor var effekten heraf blevet af ?

En nærmere granskning af tallene bag rødlisterne viste da også, at Århus universitet har lavet nogle subjektive fravalg af arter i Rødliste 2019, hvoraf flertallet var i fremgang, som får resultatet til at se ringere ud, end det i virkeligheden er.

Grafikken viser rødlisteindeksets udvikling for Gludsted plantage fra 2010 til 2019. Et stigende indeks udtrykker en forbedring af biodiversiteten.

Den røde kurve viser udviklingen med et fravalg af visse arter i Rødliste 2019. Den blå kurve viser udviklingen uden fravalg, hvoraf det fremgår, at der har været en bedring af biodiversiteten sideløbende med normal skovdrift. Lignende positive udviklinger kan vises for de andre statsskove.

Den røde kurve viser en uændret tilstand, mens den blå viser klar fremgang for biodiversiteten i Gludsted plantage, så hvorfor buldrer miljøministeren med flere om rivende tilbagegang, når fakta viser noget andet.

Hvem misinformerer og hvem bruger skinger tale - døm selv.

Det er vist mere dækkende at sige: Som man måler - får man svar.

Er naturnationalparker og urørt skov i store mængder en nødvendighed for at sikre biodiversiteten? Svaret er nej. Den opgave klares fint af mosaikskovbrug, hvor skovdrift og naturbevaring med mindre områder med urørt skov går hånd i hånd. Samtidig kan skovene varetage alle de mange andre hensyn, som samfundet efterspørger.

Jeg kan ikke se noget presserende behov for en ændret drift. Vi skal bare fortsætte den gode udvikling, vi er inde i.