Fem punkter fra Folkets Bjerg

26. februar 2019, 11.55

HIMMELBJERGET Fem fra Folkets Bjerg:

1) Genstart processen på et bredt og solidt folkeligt mandat. Skab et ægte fælles projekt - ikke et, hvor politikerne sidder på den ene side og »lytter«. Himmelbjerget er folkets bjerg, ikke politikernes eller kommunens bjerg.

2) Nedsæt en bred arbejdsgruppe, der afspejler, at Himmelbjerget er folkets bjerg og har deltagelse af yderligere interessenter og borgere. Arbejdsgruppen skal forpligte sig til at arbejde åbent og inddragende. Og sørg for at inddrage alle berørte parter, inklusive naboerne.

3) Igangsæt en proces, hvor der skabes rammer for og tid til ambitiøse beskrivelser af Himmelbjerget som sted, idé, oplevelse og kultur. Afhold for eksempel en folkemesse for Himmelbjerget. Og afhold møder på Himmelbjerget om Himmelbjerget. Betragt den igangværende proces som i sig selv værende en del af Himmelbjergets revitalisering i den folkelig bevidsthed. Så længe vi taler sammen om Himmelbjer- get, »genskaber« vi Himmelbjerget.

4) Hæv ambitionerne ud over simple målsætninger for antallet af turister. Himmelbjerget er først og fremmest en umistelig, levende kulturarv og et stykke sublim natur.

5) Basér fremtidige planer for Himmelbjerget på langt dybere refleksion: inddrag begreber som »stedsånd«, »egenart«, »umistelige landskaber« og »identitet«.

Læs om et eksempel på en åben proces, »Folkets Helhedsplan« med »work-in-progress« på Folkets Bjergs hjemmeside.