Midtjyske Meninger: Silkeborgs træer - igen!

Udgivet:08. juni 2023, 13.51

Læsetid:3 minutter

Foto: Jakob Stigsen Andersen

Af Kim Dyrholm Silkeborg

4 måneder siden

Træer fylder meget i debatten i Silkeborg. Faktisk mere end de gør i bybilledet. Jeg har før i denne klumme undret mig over, at der ikke er politisk interesse for at få en kommunal træpolitik, og det rimer meget dårligt på at være outdoorhovedstad, når antallet af træer i Silkeborg by ikke beskyttes og udvides.

Som minimum må man politisk forholde sig til, at når man giver nye veje allé-navne, at så forpligter det også, at man planter træer (Den Danske Ordbog: Allé - vej eller gade med træer plantet langs begge sider).

Senest har vi fået Eriksborg Allé og Nebel Allé, hvor der ikke er planlagt træer, men også ældre veje som for eksempel Vestre Allé er uden træer.

Visualiseringer som viser træer, burde forpligte. Vejudvidelsen på Frederiksberggade blev visualiseret med store træer i begge sider, men det er blot blevet til små blomsterbede. Rundkørslen på Lyngbygade indeholdt i visualiseringen et lille anlæg med fliser og bænke på hjørnet af Lyngbygade og Lyngsøvej. Det er blevet til vildtvoksende ukrudt, der bruges som hundetoilet og to skriggrønne tøjcontainere fra Tvind. Og på Kærsgårdsvej er træerne blevet til en midterrabat med asfalt.

Så mens kommunen er god til at fælde træer (vej- og planudvalget havde faktisk valgt at fælde alle, fortrød så, men har overvejet det igen i tirsdags), kniber det med at plante nye. På Søtorvets p-plads blev der fældet ca. 150 træer, og på grund af den ligegyldige 40 meter busbane, blev der på Søndertorv fældet syv kæmpe træer. De blev lovet erstattet i midterrabatten, men det er aldrig sket. Nu er alle træer på Christian 8.s Vej fældet, med forsikring fra Enggaard om, at de om seks år (!) vil blive erstattet af »træer af en pæn størrelse«.

Det er til fri fortolkning, og måske Enggaard mener, at et træ på én meter er en »pæn størrelse«. Med lidt kreativ tilgang kunne trafikken faktisk have været afviklet i dobbeltsporet længst væk fra byggeriet, og dermed reddet træerne ...

Aftalen med Enggaard om træerne skriver sig ind i en lang række af forhold om Fredensgård, som politisk og administrativt ikke er styret kompetent. Det er en fadæse, at et så stort område midt i centrum har kunne forfalde i 13 år, og en kommunal falliterklæring, at man ikke via lokalplaner og andet har haft mere kontrol over processen, end at der nu tillades en byggeperiode på seks år. I alle de år er centrum af byen - herunder Jorn Torvet, som delvist skal brækkes op igen, Silkeborg Kirke og Christian 8.s vej underlagt en privat entreprenørs ageren.

Som udgangspunkt synes jeg godt om Fredensgård, men ville ønske der var sat krav til udtrykket af en så markant bygning i Silkeborgs centrum - det kan ikke være den ordinære arkitektur, der berettiger så lang en byggeperiode. Eller til at fælde alle træerne.

En kommunal træpolitik om for eksempel at plante to nye træer for hvert der blev fældet, og krav om et vist antal træer i et nyanlagt boligområde, vil gøre os mere troværdige som outdoorhovedstad. Desværre har det ikke politisk bevågenhed. Kommunen bruger hellere motorsaven end spaden.