Mindeord: Et markant og alsidigt engageret menneske er gået bort

Tage Franck var i 32 år en af drivkræfterne bag Lokalhistorisk Arkiv i Gjern, hvor han kort før sin død blev udnævnt til æresmedlem

Udgivet:27. april 2022, 09.30

Læsetid:3 minutter

Efter kommunesammenlægningen sørgede Tage Franck i 2008 for, at en lille samling af Erik Raadals malerier kunne forblive i Gjern, idet malerierne blev flyttet fra rådhuset og i stedet hængt op på Gjern Bibliotek. Foto: Jakob Stigsen Andersen

MINDEORD: På vegne af Lokalhistorisk Arkiv for tidligere Gjern Kommune har Jørn Froberg, Søndergade 46 i Gjern, skrevet mindeord om Tage Franck, Gjern.

Det var med sorg, vi modtog meddelelsen om, at vores tidligere arkivleder Tage Franck, Gjern, var afgået ved døden.

Tage Franck har i 32 år været en af drivkræfterne bag Lokalhistorisk Arkiv i Gjern. Han var en af stifterne af den lokalhistoriske forening, der i 1989 påtog sig driften af Lokalhistorisk Arkiv i Gjern Kommune, efter lokalarkivet var nedlagt som kommunal institution. Den første bestyrelse konstituerede sig med Tage som arkivleder, og denne post bestred han med stor flid og dygtighed, indtil han på grund af sygdom fratrådte ved generalforsamlingen i marts i år.

Når der kom gæster på Arkivet med spændende beretninger, papirer og billeder, var han i hopla, og da han var god til at lytte, fik han på den vis udbygget den lokalhistoriske viden.
Jørn Froberg - om Tage Franck

Kulturel interesse

Tage var en markant og alsidig engageret person med særlig interesse for kulturelle aktiviteter. Det historiske og ikke mindst det lokalhistoriske var hans store passion. Skønt han ikke havde haft sin opvækst i Gjern-området, havde han tilegnet sig omfattende viden om lokalhistorien, der knyttede sig til Arkivets område.

Den store interesse og glæden ved at formidle historien har resulteret i mangfoldige artikler, udstillinger, by-rundvisninger og foredrag, hvortil kommer betjening af talrige henvendelser personligt og på skrift til Arkivet. Når der kom gæster på Arkivet med spændende beretninger, papirer og billeder, var han i hopla, og da han var god til at lytte, fik han på den vis udbygget den lokalhistoriske viden.

To af Gjerns kunstnere, maler og akademiprofessor Ejnar Nielsen og maleren Erik Raadal, har haft Tages helt særlige bevågenhed, og han var blandt de førende i gruppen af lokale borgere, der tog initiativ til, at der i Gjern blev skaffet penge til at få opstillet skulpturer af de to kunstnere. På det seneste deltog han med glæde i møder til forberedelse af kommende udstillinger i efterår/vinter med Ejnar Nielsen i Den Hirschsprungske Samling, København, og Vejen Kunstmuseum, og hvortil Arkivet har kunnet bidrage med udlån og viden.

Engagementet i det lokalhistoriske har også ført til, at han i mange år - indtil han blev ramt af sygdom - har været medlem af bestyrelsen af den lokalhistoriske forening »Østjysk Hjemstavn«.

Tage Franck blev 82 år. Foto: Martin Ballund

Dit væsens rod

Tage har selv set baggrunden for sit historiske engagement, som det er udtrykt i vers 6 i Johannes V. Jensens sang: »Hvor smiler fagert den danske kyst«. Denne sang satte Tage stor pris på, og den var obligatorisk ved Arkivets medlemsmøder. De to sidste verslinier blev ved Arkivets start valgt som Arkivets motto.

Hvad hånden former er åndens spor.

Med flint har oldbonden tømret, kriget.

Hver spån du finder i Danmarks jord,

er sjæl af dem, der har bygget riget.

Vil selv du fatte dit væsens rod,

skøn på de skatte de efterlod.

Som tak for sin markante indsats blev Tage Franck ved generalforsamlingen i marts 2022 udnævnt til æresmedlem af Lokalhistorisk Arkiv for tidligere Gjern Kommune.

Læs også
<span>Nekrolog:</span> Mangeårig og engageret Gjern-borger er død <span>Nekrolog:</span> Mangeårig og engageret Gjern-borger er død
Læs også:
Nekrolog: Mangeårig og engageret Gjern-borger er død