Spændende projekt for Fredensgade-området

21. januar 2020, 11.40

BYUDVIKLING Det var med stor nysgerrighed, jeg deltog i det indkaldte møde om hele Fredensgades udvikling og det fremtidige store område. Der var mødt rigtig mange op, og selv om jeg var i god tid, måtte jeg parkere i Bios gård.

Alt var optaget i den store sal. Et par kreative mænd fandt en løsning, etablerede simpelthen en forbindelse til 1. sal, fik via computer etableret forbindelse fra det store rum til 1. sal, ikke direkte kontakt. Kunne høre alt og overværede diskussionerne. Meget interessant.

De tre, der orienterede, gjorde det sagligt og let forståeligt. Et yderst spændende projekt, med et meget højt tårn, måske for højt, men de følgende tilbygninger ser meget lovende ud, med altaner og haveterrasser i forskudte plan, så det ligner en trappe til højhuset.

Trafikken blev også diskuteret meget. Det vil hjælpe, når den nye Nordskovvej bliver etableret. Et meget stort problem bliver ved baneoverkørslen. Det giver meget store køer, når toget skal igennem.

Hvis man nu gravede en tunnel under banen, ville det da løse et meget stort problem. Jeg mener også, at nu man er i gang med det store gravearbejde med den nye vej, må det da være overkommeligt også at grave tunnellen under banen. Et pænt byggeri med gode til- og frakørsler vil fremme interessen for dette gode og positive projekt. Jeg håber, det skrevne vil være bæredygtigt i projektet.