Fornuften tilbage i migrationspolitikken

Udgivet:02. juni 2023, 10.12

Læsetid:2 minutter

Af Frits Schmidt Rasmussen. Birke Alle 10 Silkeborg

4 måneder siden

MIGRANTER Danmarks og den Europæiske Unions regler om modtagelse og behandling af asylansøgere bygger på en Genèvekonvention og Menneskerettighedskonventionen. Begge er vedtaget i FN-regi og underskrevet af samtlige EU-lande. Flygtninge er defineret som mennesker, der risikerer vold og forfølgelse i deres hjemland på grund af religion, etnicitet, krig, politiske holdninger eller seksuel orientering. Det er i henhold til konventionerne en menneskerettighed at kunne søge om asyl. Personer, der ikke i henhold til konventionerne har krav på beskyttelse, men som ulovligt tiltvinger sig adgang til et andet land, er ulovlige migranter, som hurtigst muligt skal returneres til der, hvor de kom fra.

I Danmark, Europa og stort set hele den vestlige verden, måske med undtagelse af Australien, er der en eklatant overfortolkning af konventionerne.

Konventionerne tilsiger faktisk, at en asylansøger skal dokumentere at have behov for beskyttelse, før et land er forpligtiget til at give asyl. I nyere tid har godhedsindustrien formået at overbevise mange lande om, at der gælder omvendt bevisførelse, og at det er landet hvortil der søges asyl der skal bevise, at en asylansøger ikke har behov for beskyttelse, før der kan gives afslag. Alene ønsket om bedre løn og sociale vilkår berettiger ikke til asyl.

Konventionerne tilsiger endvidere, at personer, der ikke kan dokumentere behov for beskyttelse, kan sendes tilbage til deres hjemland.

Det er på høje tid at vi i Danmark og Europa indser at vi ikke kan løse alle verdens problemer, og på grund af dårlig samvittighed, tillader ubegrænset indvandring. Det er på tide at vi insisterer på, at personer der vil til Europa, på lovlig vis søger om opholdstilladelse, og ikke blot forsøger sig af asylvejen, da dette i alvorlig grad undergraver asylsystemet for dem, der virkelig har brug herfor.

Europa må og skal håndhæve retten til selv at beslutte, hvem der har ret til ophold, og ikke overlade den beslutning til menneskesmuglere og godhedsindustrien. Det er derfor almindelig sund fornuft at intensivere søredningsindsatsen i Middelhavet og tilsikre, at de synkefærdige både aldrig kommer langt til havs, og straks sendt tilbage til udskibningshavnen. Under alle omstændigheder bør europæiske politikere tage ansvar og tilsikre, at kun personer der har lovlig opholdstilladelse i Europa, kan indrejse.

Langt hovedparten af de migranter der ankommer til Europa, gør det af velfærdsmæssige årsager og kommer fra lande, hvor deres egen regering ofte et diktatur, og hvor især korruption, økonomisk ulighed og kulturel og religiøs undertrykkelse gør livet svært for rigtig mange mennesker. Det bliver derfor bydende nødvendigt, såfremt man ikke vil overtage ledelsen i disse lande, at lade enhver bistand være afhængig af reformer, der faktisk vil gøre livet lettere for landets borgere.