Mange står bag ønske om bedre forhold for naturen

Udgivet:21. januar 2022, 10.43

Læsetid:2 minutter

Af Erik Balle Silkeborg

SKOVE Forleden kunne man læse miljøministerens m. fl. saglige artikel om naturnationalparker. Sjovt nok kom den ind på, hvad jeg tidligere havde været inde på, nemlig Wilhjelm rapporten og Venstres naturpolitik, herunder Jakob Ellemanns natursyn, der bl.a. med anbefaling af udsættelse af store græssende dyr og udlægning af urørt skov synes at divergere betydeligt fra Pihl Lorentzens (P.L.) holdninger! Men så kom P.L. på banen. I øvrigt med den klassiske indledning nu således: »Ikke fordi jeg og Venstre er imod bedre biodiversitet og natur. Tværtimod kæmper vi for det. Men ...« Ja, så kom pudsigt nok det kendte men, jeg før har været inde på!

P.L. er vred, og det kan jeg da godt forstå. Det er da ikke morsomt for et folketingsmedlem at blive kritiseret for ikke at vide, hvad en væsentlig bestemmelse i Grundloven handler om, og heller ikke, at en større kreds af læsere gøres bekendt med P.L.’s vægring mod at deltage i en saglig debat med en biodiversitetskyndig i DR-programmet Detektor, hvor han kunne have kæmpet for sit natursyn, som han ovenfor taler om, at han gør. De fleste ville da ærgre sig over at sådan en oplysning kom frem! Men som politiker må man tåle berettiget kritik, også når den er karsk - mimoser hører ikke hjemme i politik.

Men til sagen. Jeg vil gerne være helt konkret. Facts er så dejlige, selvom de kan være ubelejlige for nogle.

I sit første indlæg skriver P.L. »Alle politiske partier, herunder ikke mindst Venstre ønsker at styrke naturen og fremme biodiversiteten. Men det skal ske med reel inddragelse af alle interessenter og brugere af naturen, og i respekt for den skovfaglige ekspertise. Det har regeringen forsømt.« Ja, det skriver han.

Udover en videnskabelig arbejdsgruppe på 10 fageksperter, har der medvirket en national arbejdsgruppe for interessenter, som består af ikke mindre end 21 - skriver enogtyve - interessenter, heraf nogle af de meget store landsdækkende.

Jeg vil umiddelbart tro, at disse organisationer tilsammen repræsenterer langt mere end to millioner danskere. Ifølge nettet har for eksempel DIF godt 1,9 millioner medlemmer. Jægerforbundet 97.000 medlemmer, Dyrenes Beskyttelse 75.000, Danmarks Naturfredningsforening 130.000. Det var blot fire ud af de 21 i den interessentgruppe, som har været impliceret i projektet! Naturligvis er der dobbeltgængere, men det bliver under alle omstændigheder et enormt tal. Fortsæt selv.

Og vurder herefter selv sandheden i og berettigelsen af P.L.’s udsagn. Og sæt selv ord på. Det undlader jeg!

Jeg benytter lejligheden til at takke for de særdeles mange positive tilkendegivelser og kommentarer, som jeg har modtaget i sagens anledning fra både lokale og udenbys, ja helt fra København - og afslutter hermed sagen for mit vedkommende.

Forkortet af redaktionen