10.000 kommunale tidsler

10. juli 2020, 12.19

Overdrevet ved Vellingvej i Bryrup er blevet til en tidselmark.

TIDSELPLAGE For 20 år siden var der kun nogle få mindre tidsel-grupper på overdrevet ved siden af Vellingvej, som daværende ejer slog med le en gang om året. Men efter kommunens køb af overdrevet er tidslerne ikke blevet bekæmpet, så de siden har bredt sig eksplosivt som det ses på fotoet.

Sidst på sommeren, når der kommer nogle varme tørre dage, opsender tidslerne frø-fnug i astronomiske mængder. Så er der tidsel-snevejr på parcelhus-matriklerne til alle sider.

Jeg har to gange bedt kommunen om at bekæmpe tidsel-skoven. For nylig fik jeg det svar, at kommunen ikke vil sprøjte tidslerne, ikke slå tidslerne og ikke sætte får/geder på arealet.

Ifølge kommunens svar vil den kommunale indsats fortsat være begrænset til: »Med tiden vil arealet gro til med træer og buske, hvilket ad åre vil skygge tidslerne bort.«

Som det ses på fotoet, har der stort set ikke indfundet sig træer i tidsel-skoven, så den vil fortsætte med at vokse.