Et politisk Kinderæg

14. august 2019, 12.28

Foto: Colourbox

UNDERVISNINGSTID Efter at have siddet i Børne- og ungeudvalget i Silkeborg Kommune i halvandet år er jeg blevet en hel del klogere på, hvad der er på spil i vore skoler. Vi har, i udvalget, set mange tal og modeller og vi har talt med mange mennesker. Rigtig mange har en mening om vores folkeskole, de vil gerne give den til kende og det er rigtig godt!

Jeg har hørt fra mange, både elever, forældre og lærere, at der er rigtig mange undervisningstimer i folkeskolerne i Silkeborg Kommune. Langt de fleste mener, at der er for mange undervisningstimer. Eleverne synes, at de er for meget i skole og har for lidt tid til fritids- og foreningslivet. Forældrene synes, at deres børn har skoledage der minder om arbejdsdage. Lærerne har så mange undervisningstimer, at de har svært ved at nå at forberede sig til dem alle.

Samtidig har vi nogle klare politiske mål. Vi vil nemlig gerne sikre at der kommer flere »hænder« i vores folkeskole og vi vil gerne give skolerne større selvbestemmelse.

Så måske vi kan lave et politisk Kinderæg. Jeg vil gerne, som politiker i Børne- og Ungeudvalget, sende et klart signal til vores folkeskoler. Nemlig at jeg vil bakke op om, at de sænker undervisningstiden på den enkelte skole. Og at den frigivne tid kan bruges på forberedelse eller f.eks. tolærer-undervisning. Her vil der både være noget positivt at hente for eleverne, forældrene, lærerne, lederne, skolerne og faktisk også vi politikere.

Kan det så lade sig gøre at sænke undervisningstiden uden, at det rammer eleverne på fagligheden? Først og fremmest skal det være op til den enkelte skole at vurdere. Men kigger man til Finland, hvor skoledagen er struktureret på en helt anden måde, kan det sagtens fungere. I Finland går børnene, set over et helt skoleliv, ca. 4 år kortere i skole end danske børn. Det viser sig samtidig, at børnene i Finland til fulde har samme faglige niveau som danske børn og langt færre er skoletrætte.

Med en kortere skoledag kan vi lade den frigivne undervisningstid blive brugt til at hæve kvaliteten af elevernes undervisning. Enten ved at de lærere, der er endt med en meget høj undervisningstid, får lidt mindre undervisning og dermed bedre tid til at forberede sig; eller også ved at der i endnu flere af ugens timer kan være 2 lærere til de forholdsvis mange elever vi har i klasserne i Silkeborg.