En aftale med Iran uden sikkerhed

Udgivet:21. juli 2015, 14.27

Læsetid:3 minutter

Af Henrik Chievitz Ege Allé 193, Silkeborg

DEBAT At der nu er indgået en aftale med det iranske præstestyre vedrørende deres atom program kommer ikke som en overraskelse især ikke når man har fulgt forhandlings forløbet hele vejen igennem hvor har vesten udvist en stor vilje til kompromis og givet køb på meget så det er grænsende til naivitet, især at tro på fred pludselig er lettere at opnå fordi de sanktioner Iran er underlagt fjernes, således at de ikke umiddelbart kunne udvikle atom våben.

Skulle de iranske ledere nu pludselig være mere fredssøgende og mindre undertrykkende i forhold til deres befolkning samt imødekommende overfor vesten?

De nye økonomiske muligheder der efter atom aftalen og ophævelse af den økonomiske boykot nu opstår for Iran giver yderligere mulighed for at støtte en lang række terror bevægelser herunder Hizbollah og Hamas med penge nu investeret fra vesten.

Dette vil kun styrke det iranske styre og skabe en yderligere spænding i Mellemøsten. Et overset fokuspunkt fra de lande der har forhandlet med de iranske ledere er det grundlæggende syn på vesten herunder USA og Israel og her ser jeg ikke nogen ny positiv/værdimæssig tilgang fra Iran der umiddelbart vækker forhåbning om et fredeligere Mellemøsten.

At Iran hele tiden havde og har en vision om at udvikle atomvåben syntes også tydelig i måden forhandlingerne har fundet sted på, deadlines er gang på gang udsat og løbende har der været uforklarlige uheld i Iran omkring de steder hvor der har været mistanke om at udvikling af atomvåben - der har fundet eksplosioner sted og virusangreb på atom faciliteter som Iran ikke har haft interesse i at vesten skulle kende til disse uheld har muligvis været med til at presse Iran til at indgå i en dialog så de iranske leder føler de kan købe tid og indflydelse samt give et alibi af at være i dialog og en del af det gode selskab.

At de iranske ledere ifølge den nye aftale kan få lov til at forsætte deres atom program er uomtvistelig, så muligheden og viljen til at udvikle A våben holdes i den grad i live og at vestens muligheder for at udfører bla. inspektioner begrænses til forvarsledes besøg på steder der mistænkes for at omgå de aftalte rammer er ingen garanti, at Irans militær uden hindring kan forsætte og yderligere udbygge deres missil program, samt støtte terror organisationer over hele verden, og ikke mindst at Iran under forhandlingerne med verdenssamfundet ikke har skulle forholde sig til deres udtalelser om destruktionen af den jødiske stat Israel e dybt foruroligende, og ikke med til at skabe en stemning af afspænding.

At vesten så kan true Iran med at genetablerer en boykot hvis de vælger at bryde aftalen virker naivt, allerede nu står en lang række lande i kø for at investerer i Iran og det at gen etablerer en økonomisk boykot vil tage meget lang tid da der er store økonomiske interesser fra EU lande og vesten samt det faktum at den nuværende boykot tog flere år om at tage form og indhold viser hvor overfladisk denne aftale er

For mig at se agerer vesten med at lukkede øjne for virkelighede, noget svarende til da Storbritanniens daværende premierminister Neville Chamberlain i 30'erne, efter at have forhandlet med Hitler, højt og tydeligt udråbte »fred i vor tid«. og Resultatet af denne naive tilgang havde som bekendt tragiske og voldsomme følger for verdenssamfundet.

Jeg finder det at se aftalen som en fredsdialog forkert, for mig at se ser det kun USA og vesten der går Iran i møde ved ikke at udvise fasthed samt påtage sig et ansvar for fred og sikkerhed for kommende genrationer mens Iran uanfægtet forsætter deres dagsorden med hensyn til støtte til terror organisationer samt skaber yderligere spændinger i Mellemøsten.