Et kort stryg virker ingen steder

9. januar 2019, 10.58

TANGE SØ Der er forslag til et kort stryg forbi Tangeværket. Kort stryg til reetablering af fiskebestande virker ikke andre steder, hvorfor så tro det er virksomt ved Tangeværket, smolt på vej mod havet taber orienteringen, før de når stryget, og årgangen er tabt, hvad er så formålet med kort stryg?

Skal forslaget gennemføres for at vinde tid, ny undersøgelser mv. så der lokalt og landspolitisk igen er lagt låg på fejltagelsen, at spærre Danmarks længste vandløb med dæmning, og følgelig tabet af selvreproducerende vandrefisk, dog ny monokultur af plantage og vandmagasin uden nævneværdig biologisk biomasse, om sommeren belastet med alger, badning frarådes lejlighedsvis og påvirker Gudenåen nedenfor med opvarmet vand, til skade for fisk, flora og fauna. Bevares en lokalboende landspolitiker kalder plantage og vandmagasin en naturperle.

Er Danmark ikke forpligtiget til at genoprette og eller reetablere fiskebestande, i bekræftende fald må der foreligge beslutning om, at Gudenå er fritaget. Er det troværdigt at landspolitikere til nu ikke har ytret sig.

Gudenå og fjord til hav er en sammenhængende helhed.

Fejltagelsen, vedtagelsen af spærring af Danmarks længste vandløb blev besluttet overordnet, bl.a. med henvisning til, at det mentes, Danmarks anseelse og omdømme kunne højnes ved datidig teknologisk bedrift som eksempelvis bygning af vandkraftværk, uagtet ca. samtidig opført elværker i hver by, de fleste siden nedlagt.

Er det i vor teknologiske tid reelt brug for et mindre vandkraftværk, givet tilskudsbaseret ligesom vindmøller, via pris, hvor formentlig 1 mølle kan producere samme mængde el som Tangeværket. Produktion og distribution af el som Tangeværkets fra 1921 og el i dag kan ikke sammenlignes. Er driften af det »private« værk rentabel uden tilskud?

Er det ikke tiden at tænke nyt og stort og reetablere Gudenå og redde selvreproducerende bestande af vandrefisk og få naturlig flora og fauna frem.

Slip Gudenå fri i det gamle løb, bevar værket som museum.

Er der stigende vandstand i Gudenå, måske, i dag meget større afledning fra befæstede arealer, dræning m.v. fra hele Gudenåens afstrømningsområde. Grødeopblomstring og opstuvning af vand har en årsag, der kan gøres noget ved, så rentvandsplanter kommer igen. De er typisk ved bred og tillader strømløb der afleder vand uden stuvning. Rene vandløb, kilde til hav uden omkostninger må være vejen frem.

I lighed med andre projekter og genopretningsprojekter kan støtte givet søges.

En stemme for vildfiskenes bevarelse, reel natur og naturlig selvreproduktion, også i Gudenå.

Forkortet af redaktionen