Beskyt flagermus ved Bragesvej og Impalagrunden

Udgivet:19. september 2023, 09.40

Læsetid:2 minutter

Af Bent Vestergaard. Fyllasvej 3 Silkeborg

FLAGERMUS De to unikke naturområder ved Brages-vej og Impalagrunden er begge §3 beskyttet og en del af den »grønne korridor« i Hvinningdal. Områderne bindes smukt sammen af fredskov som blandt andet Langsøparken.

Netop Langsøparken blev undersøgt i 2016 (Orbicon rapporten), her blev der registreret ikke mindre end 10 forskellige flagermusarter (1.184 registreringer), hvoraf både damflagermus, frynseflagermus og Brandts flagermus er på den danske rødliste.

Flagermusene bor i skovens gamle træer og fouragerer langs skovbrynet samt i de åbne tilstødende arealer - flere af flagermusearterne jager desuden over trætoppene.

Spørger man Silkeborg Kommune om, hvorfor der ikke er lys på Nordskovvejens cykel- og gangsti i de mørke timer, lyder svaret:

- Vi må overhovedet ikke påvirke de flagermus, der bor i området omkring Nordskovvej i henhold til naturbeskyttelsesloven. Det er blandt andet derfor, at fartbegrænsningen er sænket. Og det er også forklaringen på, at lygtepælene ved cykelstien ikke er tændt, siger Bente Rands fra vej- og trafikafdelingen.

Og hun har faktisk 100 procent ret. Lys er dybt problematisk for flagermusene.

Derfor er det også fuldstændig uforståeligt, at man giver den ene dispensation efter den anden på Bragesvej og Impalagrunden - som begge er yderst attraktive levesteder for flagermus.

På Impalagrunden er der udsigt til 13 punkthuse i op til 13,5 meters højde samt et stort fælleshus til fester og andet hurlumhej. På Bragesvej er der udsigt til tre kæmpe punkthuse i op til 17 meters højde - inde i selve det beskyttede §3 område. Udsigten til en voldsom lysforurening i disse nye boligområder, kan naturligvis ikke undgå at blive katastrofalt for den fredede flagermusbestand.

Husk også lige at flagermus udfylder mange vigtige roller i vores økosystem, blandt andet blomsterbestøvning, frøspredning, og så spiser de tonsvis af skadedyrs-insektbestandene.

Tillader byrådet disse ekstreme overgreb på vores flagermus, er der i hvert fald slet ingen belæg for, at folk og fæ fortsat skal fumle rundt i blinde på Nordskovvejens skumle afskærmede stiområde.

Ovenstående er en bøn fra:

Brunflagermusene

Dværgflagermusene

Troldflagermusene

Sydflagermusene

Pipistrelflagermusene

Vandflagermusene

Damflagermusene

Frynseflagermusene

De langørede flagermus

Og Brandts flagermus

Kære byråd, vær flinke ikke at ødelægge vores fantastiske levesteder på Bragesvej og Impalagrunden ...

Indlæser debat